Doktorandtjänst i kemi med fokus på multivariat dataanalys

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och Kemiska institutionen  söker en doktorand med fokus på multivariat dataanlays.

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och inkluderar i huvudsak forskning men även kurser på doktorandnivå. Sista ansökningsdag är 18  december 2020.


Projektbeskrivning
”Biologics" är en klass av läkemedel som redan haft stor inverkan inom många medicinska fält. Biologics framställs kommersiellt av levande celler, en komplex process framförallt på grund av avsaknaden av förståelse för de faktorer som påverkar den och är avgörande för effektivitet och kvalitet.

Det föreslagna projektet fokuserar på modellering av omik-data från karaktärisering av viktiga biofarmaceutiska produktionsprocesser, baserade på Chinese Hamster Ovary (CHO) cell-linjen. Målsättningen är att skapa ökad förståelse av processen på en molekylär nivå, vilket kommer att bidra till dess framtida optimering för att öka kvalitet och minska kostnader. För att uppnå detta kommer moderna analytiska angreppssätt baserade på multivariat dataanalys och systembiologisk modellering att tillämpas och utvecklas.

Den största utmaningen gällande industriella processer baserade på komplexa biologiska system är effektiv monitorering, kontroll och resultatprediktion i realtid. Matematiska modeller, så kallade “mjuka sensorer” används ofta för dessa ändamål. I det aktuella projektet kommer även fluxbalansanalysmodeller att användas och testas som mjuka sensorer för karaktärisering av normal och avvikande utveckling av cellulär metabolism kopplat till industriella biologiska processer.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Sartorius, en tillhandahållare av fullständiga lösningar för den moderna bioläkemedelsindustrin och världsledande inom industriell processövervakning och kontroll via användandet av multivariat teknologi. Kandidaten kommer att ges möjlighet att spendera delar av projekttiden vid Sartorius kontor i Umeå där interaktion med andra Sartorius-medarbetare, inklusive utvecklare och datavetare, kommer att ske. Vidare kommer kandidaten att ges möjlighet till ett flertal besök till Sartorius bioprocess-laboratorium i Göttingen, där alla experiment kommer att genomföras.

 

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet
Företagsforskarskolan är en multidisciplinär forskarskola där projekten är baserade på samarbeten mellan Umeå universitet och externa organisationer. Doktoranderna inom Företagsforskarskolan utgör en interdisciplinär grupp som, förutom varje enskild forskningsspecialisering, erbjuds ett skräddarsytt kurspaket som skapar en stark plattform för framtida arbete inom forskning och utveckling. En doktorandtjänst inom Företagsforskarskolan inkluderar även en praktikperiod vid en av de externa organisationerna för varje doktorand.

 

Anställningsvillkor
Anställningen syftar mot en doktorsexamen och den huvudsakliga uppgiften för en doktorand är att fullgöra sina doktorandstudier, vilket inkluderar deltagande i doktorandprojekt såväl som doktorandkurser. I anställningen kan även undervisning och annan institutionstjänstgöring ingå till en omfattning om maximalt 20%. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år beroende på omfattningen av undervisning och institutionstjänstgöring. Lönesättningen sker i enlighet med den etablerade lönenivån för doktorandanställningar.

 

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Goda kunskaper i engelska språket, både i skrift och tal, är ett krav. Den utvalda kandidaten måste vara strukturerad, lösningsorienterad samt ha ett intresse för att tillgodogöra sig nya kunskaper, speciellt inom avancerad dataanalys. Mycket god kommunikationsförmåga samt samarbetsförmåga är också krav.

Erfarenhet av datavetenskapliga verktyg inklusive programmering, framförallt i Python, experimentell design och dataanalys är meriterande.

 

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande dokument;

• CV

• Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen

• Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och andra relevanta intyg

• Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är den 18 December 2020.

Närmare upplysningar lämnas av professor Henrik Antti, mailto:henrik.antti@umu.se.

 

Om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, KemiskBiologiskt Centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: http://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ana Betancour
072-­546 45 10, ana.betancour@umu.se
Fredrik Almqvist
090-786 69 25
Michael Holmboe
090-7865248
Rainer Backman, professor (huvudhandledare)
090-786 59 43
Torbjörn Lestander, docent
090-786 87 95
Ewa Mellerowicz, professor
090-786 83 67
Thomas Olofsson
090-786 67 10
Åke Fransson
090-786 50 33
Jonatan Klaminder, jonatan.klaminder@emg.umu.se
090-786 9554
Henrik Larsson
090-786 79 97, 070-825 59 51

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


Doktorand i MKV med inr. strategisk kommunikation

Doktorand i MKV med inr. strategisk kommunikation

22 januari 2021

Minst 2 doktorander i psykologi

Minst 2 doktorander i psykologi

21 januari 2021