Doktorandtjänst i miljöekonomi

Arbetsbeskrivning

Institutionen för ekonomi
SLU är ett universitet i världsklass inom områdena livs- och miljövetenskap, med ett starkt engagemang för spetskompetens inom forskning. Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi. Institutionen har master- och kandidatprogram i nationalekonomi samt ett doktorandprogram. Prioriterade områden inom nationalekonomi är (i) miljö och naturresurser och (ii) jordbruksekonomi.
Doktorandtjänst i miljöekonomi
Innehållsbeskrivning:
Miljöekonomigruppen - se https://www.slu.se/env-econ - söker upp till två doktorander till vårt forskarteam. Den sökande kommer att ha möjlighet att läsa fördjupningskurser i nationalekonomi motsvarande minst 90 hp (tre terminer), samt att bedriva forskning inom miljö- och naturresursekonomi med handledning från seniora medlemmar i gruppen. Den framgångsrika sökanden kommer att handledas av antingen professor Rob Hart på frågor relaterade till långsiktig makroekonomisk utveckling och hållbarhet, eller docent Shon Ferguson på frågor relaterade till miljöpolitik och internationell handel, eller docent Efi Kyriakopoulou på frågor relaterade till urbana miljöutmaningar och nätverksekonomi.

Kvalifikationer:
Behöriga sökande måste ha avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. De måste ha en bakgrund inom nationalekonomi, eller något annat studieområde som är relevant för tjänsten, med ett stort intresse för miljöekonomi.

Starka sökande kommer att visa potentialen för excellent forskning i framtiden, både genom prestationer hittills (inklusive kursbetyg och utfört forskningsarbete) och genom en beskrivning av deras motivation och idéer för framtida forskning. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Tonvikten kommer att läggas vid personliga färdigheter som lagspelare samt förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.

Placering:           
Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 år).

Tillträde:
10 augusti 2022, eller efter överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2022.

För att bli behörig till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har tagit masterexamen, eller genomgått minst fyra års heltidsstudier, varav minst ett år på masternivå. I de fall där masterexamen ännu inte är utfärdat kan ett intyg undertecknat av studierektor eller motsvarande tjänsteman vid universitetet lämnas in för att styrka dina pågående studier på masternivå.

Ansökan ska vara på engelska och innehålla ett följebrev (där den sökande förklarar sin motivation och forskningsidéer), en meritförteckning, ett exemplar masteruppsatsen (eller annat relevant vetenskapligt arbete), kopior av examina och utskrifter av akademiska poster, en lista med minst två referenser som är bekanta med den sökandes kvalifikationer, certifierade kunskaper i engelska språket.

Urvalet av högt kvalificerade kandidater kommer att baseras på deras fullständiga, skriftliga ansökan, personliga referenser och en intervju.

Observera att den eller de sökande som kommer att kallas till intervju kommer att behöva lämna in bestyrkta kopior av examensbeviset och registerutdrag från tidigare studier på grund- och forskarnivå från ett universitet, och att sökande med utländskt medborgarskap måste lämna även in en bestyrkt kopia av sidan i passet som innehåller fotot och personlig information.

Läs mer om forskarutbildningen vid SLU på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/.

 

Akademiska fackliga företrädare:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 2 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 mars 2022
  • Ansök senast: 3 april 2022

Liknande jobb


Utredare

Utredare

30 januari 2023

Investigator

Investigator

30 januari 2023

Utredare inom miljöekonomi till SCB

Utredare inom miljöekonomi till SCB

24 januari 2023

3 januari 2023