Dokumentationskonsult - Svenska kraftnät

Dokumentationskonsult - Svenska kraftnät

Arbetsbeskrivning

Bakgrund

Svenska kraftnät äger idag stora tillgångar och driver en mängd samhällskritiska projekt med syfte att förnya, reinvestera och underhålla transmissionsnätet. Att dom har kontroll och tillgänglig dokumentation över dessa är därför mycket viktigt, det är en grundpelare. Dom arbetar med att ständigt förbättra och förändra förvaltningen av sin tekniska anläggningsdokumentation där en smidig och effektiv ärendehantering är en stor del av det.

Uppdragsbeskrivning

I uppdraget ingår att hantera förvaltningens ärendeflöden för teknisk dokumentation. Underlagen som hanteras i ärendeflödena är oftast digitala men kan även utgöras av analoga material som innebär eftersökning i analogt arkiv. Viss arbetsflödesutveckling kan ingå med syfte att förbättra nuvarande hantering.

Det är viktigt att leverera med hög kvalitet och på utsatt tid. Uppdraget ligger på enheten som ansvarar för Teknisk anläggningsinformation där hantering och leveranser av teknisk dokumentation utgör en stor och viktig del. Kontakter med andra aktörer i stamnätet är vanligt förekommande.

Uppdraget avses att utföras av två resurskonsulter som ingår i ett team med två till tre medarbetare från enheten. Resurskonsulterna kommer få vara självgående efter upplärning men med stöd av ordinarie personal. Vi siktar på att få en tydlig avlastning för de ordinarie medarbetarna.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kan variera över tid, men vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

- In- och utcheckningar av teknisk dokumentation i dokumentationshanteringssystem
- Ärendehantering i Svenska kraftnäts ärendehanteringssystem
- Hantering av dwg-, tiff- och excelfiler
- Jämföra och följa upp dokumentlistor
- Förbättra arbetsprocesser
- Bygga kontakter med andra nätägare
- Hantering av analoga material, exempelvis inkomna underlag utifrån anläggningarna eller från arkivet.


Placering

Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg. Viss möjlighet till arbete hemifrån, men utgångspunkten skall vara arbete på kontoret i Sundbyberg.

Skallkrav

- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av dokumentflödeshantering.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete i Officepaketets programvaror (Excel, Word, PowerPoint, etc.)
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete i specifikt Excel.


Börkrav

- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av hantering av analogt arkivmaterial. Ge tydligt exempel/referens i matrisen
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av ärendehantering och rapportering av detta. Ge tydligt exempel/referens i matrisen


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Svenska kraftnät förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
- Eftergymnasial utbildning inom teknik eller IT-området, alternativt arbetslivserfarenhet som Svenska kraftnät bedömer är likvärdig

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Xtenso
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 17 oktober 2022
  • Ansök senast: 25 oktober 2022

Postadress

Kungsportsavenyn 21
Göteborg, 41136

Liknande jobb


9 februari 2024

Karttekniker

Karttekniker

6 februari 2023

Karttekniker

Karttekniker

21 december 2022

9 augusti 2022