Driftchef

Arbetsbeskrivning

Karlstads Elnät är ett helägt kommunalt bolag i Karlstads kommun. Vår affärside är att tillhandahålla trygg och prisvärd transport av el och bredbandstjänster för det dagliga livet med fokus på framtidens behov. De produkter vi tillhanda-håller är elnät och stadsnät. Vi är proffs på att bygga driva och förvalta driftsäkra nät inom både elnät och optiska fibernät. Detta märks bl.a. genom att vi har 81 % nöjda kunder och en leveranssäkerhet på 99,996%. Elnätverksamheten omfattar Karlstads tätort. Elnät har 33 400 kunder och omfattar fyra mottagningsstationer, 350 nätstationer och ca 125 mil ledningar som till över 97 % är kabelnät. Mottagningsstationerna övervakas via ett SCADA-system. Mätvärdesinsamling sker med ett ra-diobaserat insamlingssystem. Driftavdelningens uppdrag är att övervaka och driva elnätet med hög leveranssäkerhet samt att samla in och rapportera kvalitetssäkrade mätvärden. Vi söker en utvecklingsinriktad chef med goda ledaregenskaper Arbetsuppgifter Som driftchef kommer du att leda och utveckla arbetet med att övervaka, driva samt avhjälpa och förebygga fel i nätdriftsprocessen och mätprocessen. Nätdrift omfattar bl.a. . Nätövervakning driftledning, drift- och avbrottsplanering samt störningsstatistik . Fortlöpande tillsyn av elnät, kontrollutrustning och hjälpsystem . Förebyggande och avhjälpande underhåll (felavhjälpning) . Elsäkerhetsfrågor . Felanmälan, beredskap och dagjour (planering och beställning) . Planering och genomförande av mindre förebyggande underhållsåtgärder . Övrig driftverksamhet såsom fastighetsförvaltning, IT-samordning, försäkringsfrågor mm Mätning omfattar bl.a. . Driva, övervaka, felavhjälpa och underhålla system, infrastruktur och mätutrustning. . Ajourhållning av strukturdata i systemen . Kvalitetssäkring och rapporteing av mätvärden . Beställa externa och interna uppdrag . Kontrollavläsningar och avstängningar Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå Kvalifikationer Du har: . Elingenjörsutbildning på högskolenivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. . Du har stor erfarenhet från drift och felavhjälpning på elnätsanläggningar från 0,4 till 130 kV och tillhörande kontrollutrustningar. . Erfarenhet från nätövervakning samt att planera och leda kopplingsarbeetn i elnätet. . God kännedom om gällande regelverk inom elområdet och allmän behörighet - AB för elinstallatinsarbeten. . Erfarenhet från drift av mätvärdesinsamlingssystem är meriterande . Dokumenterad ledarerfarenhet med personalansvar. . Allmän eller begränsad el-behörighet är meriterande. Vi tror att du är en resultatinriktad person med stort intresse för driftfrågor. Du är noggrann och har analytisk förmåga och är en problemlösare av stora mått. Du ser samarbete som det viktigaste medlet för att nå uppsatta mål och goda resultat. Vi tycker också att det är självklart att du har god självinsikt och omsätter den i förmåga att få gruppen att utvecklas och växa.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Karlstad Elnät
  • 1 plats
  • Heltid/Deltid
  • Publicerat: 13 maj 2010
  • Ansök senast: 30 maj 2010

Liknande jobb


7 juli 2022

Kalmar Energi söker Distributionschef

Kalmar Energi söker Distributionschef

7 juli 2022

Kalmar Energi söker Distributionschef

Kalmar Energi söker Distributionschef

6 juli 2022