Drifttekniker VA

Arbetsbeskrivning

Aneby Miljö & Vatten AB är ett av Aneby kommun helägt bolag med uppgift att ansvara för de kommunala vatten- och avloppsverken samt avfallsverksamheten i Aneby kommun. Från och med hösten 2004 levererar bolaget även fjärrvärme till fastigheter i Aneby tätort, och år 2006 togs stadsnätet för Internet, IP-TV och IP-telefoni i drift.

Aneby Miljö & Vatten AB söker en DRIFTTEKNIKER Vatten och Avlopp.

Vår målsättning inom VA är att producera ett gott dricksvatten av hög kvalitet, distribuera det på ett kvalitetssäkert sätt samt att rena avloppsvattnet för återförande till naturens kretslopp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att sköta driften samt genomföra driftsunderhåll för vattenverk, avloppsverk samt pumpstationer. Även reparations-, underhålls- och förnyelsearbeten kan förekomma. Jourtjänstgöring är en del av arbetet.
Vi vill att Du är noggrann, flexibel och van vid självständigt arbete under eget ansvar.
Du har erfarenhet av arbete med drift och underhåll av VA-verk. Driftteknikerutbildning, Svenskt Vattens diplomutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig är meriterande. Körkort klass B, viss datorvana och lätt för att skapa goda relationer med dina arbetskamrater är önskvärt. Om du har elbehörighet eller erfarenhet av att arbeta med ledningsnät ser vi det som ett stort plus, men inget krav. Visst arbete inom andra delar av Aneby Miljö & Vatten AB:s verksamhet kan bli aktuellt.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökanden.

För mer information om Aneby Miljö & Vatten AB, se www.amaq.se

Sammanfattning

Liknande jobb


7 juli 2020

Driftingenjör till gata/park, Partille kommun

Driftingenjör till gata/park, Partille kommun

15 juni 2020

Drifttekniker

Drifttekniker

12 juni 2020

VA-samordnare

VA-samordnare

10 juni 2020