Ekonom

Arbetsbeskrivning

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är en statlig myndighet med ansvar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har koppling till arbetslöshetsförsäkringen. IAF leds av en generaldirektör och består av tre enheter, Granskningsenheten, Försäkringsjuridiska enheten och Kanslienheten samt en Analysstab som rapporterar direkt till generaldirektören. IAF har ett 60-tal medarbetare och är lokaliserad till Katrineholm - 25 minuter med tåg från Norrköping, 50 minuter med tåg från Eskilstuna och 55 minuter med tåg från Stockholm C. IAF:s uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen är att granska och verka för att arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingen tillämpar lagar, förordningar och föreskrifter på ett rättssäkert sätt. IAF har också i uppdrag att utveckla normeringen för att stödja tillämpningen av regelverket. Detta innebär att myndigheten ska ha en effektiv och sammanhållen tillsyn, tydlighet i utförandet och konsekvenserna av tillsynen, öppenhet med hög integritet, sakligt grundade iakttagelser samt en funktionell kompetens Professionalitet, öppenhet, dialog och hög integritet är viktiga utgångspunkter i IAF:s tillsynsuppdrag och för IAF:s medarbetare. Verksamheten ska ge tydliga avtryck i form av förbättringar i arbetslöshetskassorna och i Arbetsförmedlingens tillämpning av försäkringen. I IAF:s tillsynsverksamhet ingår normering, granskning, förvaltning samt internt stöd. IAF strävar efter en balanserad köns- och åldersfördelning bland medarbetarna. Vi värdesätter den kompetens som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra vår verksamhet. Arbetsbeskrivning Tjänsten som ekonom är placerad på kanslienhetens ekonomigrupp. Ekonomigruppens ansvarsområden är ekonomiadministration, lokaler och upphandling och som leds av en ekonomichef. Under 2009 kommer ekonomigruppen att ta över delar av ekonomihanteringen från Kammarkollegiet, och du kommer att ha en viktig roll i det arbetet. Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden innebär att: * Arbeta med IAF:s budget och budgetuppföljning * Utarbeta rapporter till regeringen om budgetutfall och ekonomiska prognoser * Vara behjälplig med årsredovisning och budgetunderlag * Underhålla anläggningsregister (löpande redovisning) * Arbeta med fortsatt utveckling av effektiv internkontroll och interna rutiner vilket bland annat innebär utveckling av myndighetens ekonomihandbok. * Delta i ekonomiska utredningar med kontakter såväl internt som externt. * Medverka vid övergång till egenrapportering när det gäller löneadministation. IAF använder ekonomisystemet Agresso samt lönesystemet Palasso Vem är du? Du har högskoleutbildning inom ekonomi och några års erfarenhet av ekonomarbete inom statlig verksamhet. Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso med inriktning mot anläggningsregister och elektronisk fakturahantering är meriterande. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Kunskaper i andra EU-språk är meriterande. Som person är du drivande, resultatinriktad, strukturerad och noggrann. Du är självgående och har intresse för utvecklingsarbete och tycker om att aktivt ta dig an nya arbetsuppgifter. Samarbetsförmåga är en viktig personlig egenskap, då samverkan med andra är väldigt viktigt för att lyckas i tjänsten.

Sammanfattning

Liknande jobb


1 juni 2023

1 juni 2023