Ekonom

Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta för en stark kommun i en växande region?
Vi hoppas att du vill bli en av våra engagerade och stolta medarbetare i Timrå kommun.
Välkommen till en kommun som erbjuder nio mils kust, ett rikt föreningsliv, Sveriges renaste vatten utan tillsatser, en välskött skola och ett näringslivsklimat som är ett av Norrlands bästa.

Vi söker en ekonom som vill vara med att utveckla kommunens ekonomiprocess för att säkra tjänster av god kvalitet. Arbetet med kommunens ekonomiska frågor är i en utvecklingsfas och ska stödja ett förändrat sätt att planera, budgetera och följa upp kommunens verksamhet. Du ska vara ett kvalificerat stöd till förvaltningschefen i ekonomiska frågor, så att verksamheten kan bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Ekonomrollen kännetecknas av att du ser till helheten och kommunkoncernnyttan samt ser en stark koppling mellan verksamhet och ekonomi. Tillsammans med tio ekonomer bildar du teamet som ska arbeta med kommunens ekonomiprocess under ekonomichefens ledning.

Dina arbetsuppgifter:
Du är delaktig i verksamhetsplanering inklusive analyser, budgetering, rapportering, prognostisering och redovisning på kommunövergripande nivå, med särskild inriktning mot en av förvaltningarna. Du ansvarar tillsammans med ekonomichefen för kommunens ekonomimodell. I arbetsuppgifterna ingår även att vara behjälplig för kalkyler vid investeringar och projekt samt vara samordnare för kommunkoncernens internkontroll. Politiker i nämnder och styrelser är mottagare av ekonomiska beslutsunderlag.
Kvalifikationer
Du har en ekonomisk högskoleutbildning och erfarenhet av arbete med kvalificerade ekonomiska frågor inom områdena för verksamhetsanalys, budgetering, kalkylering och internkontroll. Du är väl förtrogen med lagar och regler för god redovisningssed. Erfarenhet från kommunal verksamhet är önskvärt. Du har en positiv attityd och är engagerad i arbetet. Samarbetsförmågan är viktig eftersom tjänsten innebär ett nära samarbete med både chefer, politiker och andra ekonomer. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift eftersom det ingår att skriva rapporter och kommunicera det ekonomiska resultatet och gjorda analyser.

Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna män som sökande till den här tjänsten.

Kontakt
Yvonne Westerlund, ekonomichef, 060 ? 16 31 12, yvonne.westerlund@timra.se
Facklig representant Vision: Ingrid Hassel 060-163121

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Timrå Kommun TIMRÅ
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön Enligt överenskommelse
  • Heltid Tillsvidare
  • Publicerat: 9 februari 2017

Liknande jobb


Bolånespecialist / Bolånehandläggare - Swedsec

Bolånespecialist / Bolånehandläggare - Swedsec

17 april 2021

16 april 2021

Ekonom

Ekonom

16 april 2021

Systemförvaltare

Systemförvaltare

26 mars 2021