Ekonomichef

Ekonomichef

Arbetsbeskrivning

Ekonomichef till Ljusdals kommun
Ljusdals kommun är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder.

Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen. Vi söker en nyfiken, erfaren chef och ledare som vill bidra till Ljusdals kommuns mål och fortsätta det förbättringsarbete som vi påbörjat. Just nu pågår en utredning av förvaltningsorganisationen med fokus på ökad samverkan och effektivitet.Som ekonomichef har du förutom ekonomienheten även ansvaret för inköpsenheten och dina medarbetare är samlade på samma våning i lokaler bredvid varandra och delar fikarum. Enheternas uppdrag är att stödja kommunens verksamheter och kommunstyrelsen. Du rapporterar direkt till kommundirektören och ingår som en viktig medlem i kommundirektörens ledningsgrupp.

Det kommer vara stort fokus på ekonomiska analyser de kommande åren finns för att möta och hantera framtidens utmaningar. Detta i form av begränsade resurser, stort behov av investeringar som är anpassade efter Ljusdals tillväxt och förväntningar på hög kvalitét i våra tjänster och i den service vi utför.

Ekonomienheten har det övergripande och samordnande ansvaret för kommunkoncernens ekonomi- och koncernrapporteringssystem samt verksamhetssystem. Ekonomienheten förväntas bidra med tydliga beslutsunderlag och processer för ekonomistyrning med hög kvalitet och att chefer i organisationen får bra förutsättningar i sitt arbete med budget och uppföljning.  

Inköpsenheten ansvarar för processen för upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Enheten leder, samordnar och utvecklar Ljusdals kommunkoncerns inköpsverksamhet. Medarbetarna genomför upphandlingar samt bistår verksamheter med rådgivning för att verka för att myndighetens behov av varor och tjänster tillgodoses med rätt kvalitet, till rätt kostnad och enligt gällande lagar och regler. Upphandlingarna omfattar allt från stora avtal gällande projekt och entreprenader till löpande inköp av förnödenheter och förbrukningsmaterial. Hälsinglands kommuner samverkar och genomför upphandlingar gemensamt, som till ex gemensam löne- och bemanningssystem och rekryteringssystem. 

Arbetsuppgifter
Du ansvarar för kommunens planering och uppföljning gällande budgetering, prognoser, ekonomisk rapportering och årsredovisning.

Du ska i ditt uppdrag leda, styra och utveckla kommunens övergripande ekonomistyrning.

Du kommer i din roll som chef över inköpsenheten spela en viktig roll i att främja det strategiska inköpsarbetet.  

Du förväntas fungera som ett strategiskt stöd till politik- och tjänstemannaledning och vara föredragande i ekonomifrågor i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt i en del utskott.

Du har verksamhet-, budget-, och personalansvar med arbetsmiljöansvar för ekonomi-och inköpsenheten.

Du representerar ekonomi- och inköpsenheten samt Ljusdals kommunskoncern både vid interna och externa forum

Du ansvarar i första hand för att chefer har kunskap och förståelse för ekonomistyrningsreglerna och inköpsprocessen i Ljusdals kommun

 

Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget är du civilekonom eller motsvarande och har en gedigen dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och upphandling. Det är meriterande om du har kommunal erfarenhet och/eller har arbetat i en politisk styrd organisation med budget och inköp. Har du har god kännedom om offentlig upphandling (LOU) och dess praktiska tillämpning är det meriterande.

Du är erfaren chef och ledare och uppfattas trygg och tydlig i ditt ledarskap med gott omdöme. Du lämnar stort förtroende till dina medarbetare och har ett coachande förhållningssätt. Du är en relationsskapare, med förmåga att långsiktigt bygga och stärka relationerna till förtroendevalda, chefer och medarbetare. Du har erfarenhet att som chef och ledare arbeta med utvecklings och förändringsarbete. Du har förmågan att se helheter och du kan lyfta blicken genom ett tydligt strategiskt perspektiv. Ljusdals kommun erbjuder flera förmåner till sina  anställda, löneväxling till pensionssparande, friskvårdsbidrag på 3000 kr/år, möjlighet till 5-6 dagar extra semester utöver ordinariesemester genom att avstå semesterlönetillägget. Vi har flextid där du kan styra din arbetstid utifrån familjepusslet med möjlighet att kunna arbeta hemifrån med 40% alternativt ett särskilt distansavtal som omfattar mer tid.

Vi håller tummarna för att vår ekonomichef om du inte redan är bosatt i Hälsingland etablerar dig här och tar chansen till ett rikt liv med natur, kultur och balans mellan arbete och fritid. 

Villkor
Tjänsten kan komma att bli aktuell för säkerhetsprövning.

Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning.

Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

 


 


I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare.  Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?

Sammanfattning

Liknande jobb


CFO/COO till Vägjobb Stockholm!

CFO/COO till Vägjobb Stockholm!

14 maj 2024

13 maj 2024