Elevassistent till Östregårdskolan

Elevassistent till Östregårdskolan

Arbetsbeskrivning

Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Östregårdskolan tillhör utbildningsförvaltningen Växjö kommun. Förvaltningen har cirka 2 500 anställda och är därmed kommunens största förvaltning. Verksamheten ansvarar för cirka 16 000 barn och elever mellan 1-20 år och omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår bland annat fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbibliotek.

Tillsammans arbetar vi för att våra barn och elever ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Inom vår förvaltning vill vi våga tänka och prova nytt, våga vara nyfikna och lära oss av varandra. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 1920-åringar.

Östregårdskolan är belägen vid Staglaberget med utsikt över Växjösjön och gångavstånd till alla stadens möjligheter, t ex. museer, utställningar och simhall. Skolan har anor från 1911, då det första skolhuset byggdes. Detta präglar skolans miljö och ger en speciell charm. Skolan består av cirka 300 elever, i åldrarna 6-12 år, fördelade på 12 åldershomogena klasser samt en förberedelseklass.

Musikprofilen löper som en röd tråd genom hela skolan. Den verkar gränslöst och är en av de broar som förenar arbetslagen. Gemensamma projekt genomförs där musiken integreras med de övriga skolämnena. Dessa projekt mynnar ut i konserter där alla på skolan står på scen. Östregårdskolan arbetar med ett tematiskt arbetssätt, vi har ett gemensamt tema som löper som en röd tråd och genomsyrar undervisningen i förskoleklass, fritids och åk 1 6.

Som arbetstagare hos oss är du viktig! Det är du, som tillsammans med oss, bidrar till en positiv utveckling för våra barn och elever.

ARBETSUPPGIFTER
Till Östregårdskolan söker vi nu en elevassistent. Du kommer ingå i arbetslaget för årskurs 2-3 och ditt uppdrag kommer att vara att stödja elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling i såväl skola som inom fritidsverksamhet. Tjänsten är tidsbegränsad med möjlighet till förlängning.

Vi tror på varje barns förmåga att med nyfikenhet och upptäckarglädje skaffa sig kunskap. Vi vill att varje barn skall få lära känna sig själv och sina möjligheter genom eget arbete, både enskilt och tillsammans. Vi vill att alla barn skall lära sig visa hänsyn då de uppträder som individer och gruppmedlemmar och därigenom själva få känna sig trygga i och utanför gruppen.

På Östregårdskolan arbetar vi i arbetslag där lärare med olika utbildning och kompetens ingår. Samarbetet mellan arbetslag och lärare gör att lärarna ser och möter eleverna i olika situationer och på så sätt får ett helhetsperspektiv kring eleven. All personal har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling.

Tjänstgöringsgraden motsvarar 75 %.


KVALIFIKATIONER
Vi söker behörig elevassistent med ett starkt engagemang och intresse för att tillsammans med dina kollegor skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Du är flexibel, ansvarsfull och lyhörd för elevernas behov, men samtidigt tydlig, kan sätta gränser och har en stor portion tålamod. Du har ett professionellt förhållningssätt, en god initiativförmåga och lätt för att samarbeta med andra, och du kommunicerar med både barn och vuxna på ett okomplicerat sätt.

Vi ser att du har elevassistentutbildning och erfarenhet av liknande arbete.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Elevassistent/resurs

Elevassistent/resurs

30 december 2020

30 december 2020

Elevassistent

Elevassistent

28 december 2020