Elevassistent till Ulleviskolans anpassade grundskola

Elevassistent till Ulleviskolans anpassade grundskola

Arbetsbeskrivning

Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!

Dina arbetsuppgifter 
Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs för enskilda elever och med grupper inom ramen för anpassad grundskolas inriktning, ämnesområde och ämne. Ditt arbete kommer ske både i anpassad grundskola i åk F-6 och på fritidshemmet.

 I ditt arbete som elevassistent ska du bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med klassteamet och arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i anpassad grundskola och fritidshemmet. Du kommer ha ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter i anpassad grundskola. 

I rollen som elevassistent förväntas du skapa förutsättningar så att våra elever får möjlighet att utveckla sina förmågor utifrån sina förutsättningar inom lärande och i sociala sammanhang. Det kan till exempel innebära att du i din yrkesroll under lektioner förtydligar lärarens instruktioner genom att använda AKK. Det innebär att finnas med som stöd för eleven eller eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, omvårdnad såsom hjälp vid toalettbesök och blöjbyte förekommer. Du finns också med på raster och skapar förutsättningar så att alla elever kan delta i gemensamma rastaktiviteter. 

Under fritidshemstiden ska du finnas med och stötta eleven eller eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta eleverna i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet på eftermiddagstid. I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att utmana eleverna ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Din arbetsplats
Ulleviskolan anpassad grundskola är belägen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och delar lokaler med Ulleviskolans grundskola. Skolan startades i mars 2021 och har just nu ca: 50 elever inskrivna, från Flex till år 6. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter vår verksamhet.

Ulleviskolan anpassad grundskola kännetecknas av ett generöst och välkomnande klimat där samarbete är centralt. Här trivs du som uppskattar det dynamiska och värdesätter en hög professionell sammanhållning. Vi som arbetar här har eleverna i fokus. Vi strävar efter att kunna ge alla elever möjlighet till att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vår målsättning är att eleverna ska vara delaktiga och känna att de kan påverka sitt lärande, lärmiljlön och därigenom stärkas som individer. Då vi arbetar nära varandra har vi ett öppet och positivt klimat där alla hjälps åt.

Inom anpassad grundskola arbetar vi med mindre klasser av elever som läser inriktning ämnen eller ämnesområde. I varje klass finns ett antal elevassistenter som stödjer eleverna i undervisningen. Lärarna ansvarar för undervisningen, men har ett nära samarbete med elevassistenterna. I vårt fritidshem står trygghet och lärande i en social, - och kreativ kontext i fokus. Fritidshemmet har också ett nära samarbete med såväl skolan som hemmet. På Ulleviskolan finns även en grundskola som vi också samarbetar med. Tillsammans med dem skapar vi vår värdegrund och våra traditioner.

Du som söker
Vi söker i första hand dig som har pågående eller avslutad utbildning inom barn- och fritidsprogrammet från gymnasium eller vuxenutbildning, det är meriterande om du har examen med relevant inriktning. I andra hand söker vi dig som har examen från en gymnasie- eller vuxenutbildning. Du har erfarenhet av arbete som elevassistent i anpassad grundskola eller annan läroplansstyrd verksamhet, alternativt har du annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du erfarenhet av sondmatning, att hantera lift till elever som behöver det och att arbeta med tecken som stöd ser vi det som meriterande. 

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgra22) och (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som elevassistent är du medveten om mål och kvalitetsstandard för verksamheten. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Du bidrar också till elevernas lärande genom att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. 

I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.

Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.

Tillträde: 240805

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 250331, ev. förlängning. 

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 13011

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings kommun
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 17 maj 2024
  • Ansök senast: 30 maj 2024

Liknande jobb


Pastoral till växande internationell grundskola

Pastoral till växande internationell grundskola

20 juni 2024

Elevassistent till Stodeneskolan

Elevassistent till Stodeneskolan

20 juni 2024