Elnätschef till Falköping

Arbetsbeskrivning

Vi är ett framsynt energiföretag som satsar offensivt för att åstadkomma långsiktigt kloka energilösningar.Miljöfrågorna har länge varit i fokus hos oss och med vår breda kompetens och stabila grund satsar vi på att hjälpa våra kunder att i sin tur minska sin miljöpåverkan.Vårt arbete för ett hållbart Göteborgssamhälle innebär spännande utmaningar för våra medarbetare - vill du bli en av oss?Falbygdens Energi, eller kort och gott Feab, som är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi, förser Falbygdens invånare med kraft, ljus, värme och information.[Vi distribuerar elström, producerar, säljer och distribuerar fjärrvärme, samt bygger fiberoptiska bredbandsnät i Falköping med omnejd.Vi bygger vidare på vår starka lokala förankring genom att introducera ny och effektiv teknik för att göra livet tryggare, bekvämare och miljövänligare för våra kunder på Falbygden.[ Avdelning Elnät har ett ägaransvar[för elnäts anläggningar, vilket innebär planering av investeringar, drift och underhåll enligt gällande ellag och föreskrifter.Du är direkt underställd VD[med uppgift som chef är att ansvara för den löpande verksamheten.Du har arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen och de fackliga frågor som berör underställd personal.Du utgör ledningens representant enligt ISO 9001. * leda, utveckla och fördela arbetet inom avdelningen och tillse att arbetet utförs rationellt * ansvara för uppföljning av ekonomi och nyckeltal * förmedla helhetssyn samt säkra förståelse och engagemang för affärs- och verksamhetsplaner * verka för en god arbetsmiljö där medarbetarna känner motivation och engagemang * ta tillvara på och utveckla medarbetarnas kompetens, genomföra utvecklingssamtal med direkt underställda medarbetare och tillse att utvecklingssamtalen totalt sett genomförs och är kvalitativa * delta aktivt i FEAB:s ledningsgrupp och verka för att verksamheten utvecklas Lämpliga kvalifikationer * Civilingenjör eller kompetens som bedöms likvärdig.Flerårig erfarenhet av driftledning från elnätsverksamhet eller annan samhällskritisk infrastruktur är meriterande.Goda ledaregenskaper, vilja och mod att verka enligt GE:s ledarkriterier.[ Du behöver ha helhetssyn, förmåga att skapa förtroende och engagemang, samt kunna prioritera och kommunicera för att lyckas i rollen som avdelningschef.Du är nyfiken och intresserad av vad som sker i omvärlden och vill arbeta med ständiga förbättringar.Du ska vara en trygg och stabil person med[förmåga att tänka klart, prioritera och agera även i en krissituation.En väl utvecklad förmåga till samarbete är också viktigt att du har.Välkommen med din ansökan![ [

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborg Energi FEAB
  • 1 plats
  • Heltid/Deltid
  • Publicerat: 18 november 2010
  • Ansök senast: 18 december 2010

Liknande jobb


7 juli 2022

Kalmar Energi söker Distributionschef

Kalmar Energi söker Distributionschef

7 juli 2022

Kalmar Energi söker Distributionschef

Kalmar Energi söker Distributionschef

6 juli 2022