Elspecialist till Regionfastigheter

Elspecialist till Regionfastigheter

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne. Regionfastigheter projektleder, bygger och utvecklar stora komplexa projekt i känslig sjukhusmiljö. Vi förvaltar fastigheter och avancerade tekniska system och måste kunna garantera hög driftsäkerhet årets alla dagar. Vårt arbete är en förutsättning för säker och trygg vård. Vi bygger också ut infrastrukturen för kollektivtrafiken i Skåne, med nya servicedepåer för buss, spårvagn och tåg.

Verksamhetsområde teknik har det samlade fastighetstekniska förvaltningsansvaret inom ramen för Regionfastigheters uppdrag som fastighetsägare. Verksamhetsområdets huvuduppdrag är att säkerställa fastighetstekniska funktioner i Region Skånes ägda fastigheter.

-Vi arbetar med spänning och kraft så att alla får ström, säger elsäkerhetsspecialist och elanläggningsansvarig Stefan Frennevi och eldriftingenjör Christian Larsson stolt.

Välkommen till oss på Regionfastigheter!

ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi en kommunikativ och proaktiv elspecialist för att utveckla och vara sakkunnig för våra elanläggningar i vårt fastighetsbestånd.

Vi har hög teknik- och digitaliseringsutveckling samtidigt som vi investerar i mångmiljardbelopp, vilket gör att vi behöver stärka upp elspecialistkompetensen inom verksamhetsområde teknik. Vi har hög och bred kompetens inom vår organisation och du kommer att arbeta i en tvärfunktionell kompetensgrupp inom el men kommer även att arbeta en del självständigt. Ditt arbetsområde kommer att vara inom hela Skåne på våra sjukhus så din placeringsort kan diskuteras vid anställningstillfället.

Inom vårt fastighetsbestånd har vi en eleffekt på cirka 25 MWe och därtill en mängd olika elsystem som behövs för att vården skall fungera även om störningar förekommer. Därför behövs våra riktlinjer och våra interna regelverk för att verka för utveckling, robusthet och användarvänlighet för de elsystem vi förvaltar och det vi bygger nytt. Du kommer därmed att ansvara för utveckling av våra styrande dokument samt utreda tekniska lösningar inom området allmän el kopplat till den digitalisering som behövs för att få systemen effektivare med ökad kontroll. I tjänsten ingår även att ansvara för kompetensutveckling inom allmän el inom verksamhetsområde teknik.

Utöver ovanstående arbetsuppgifter ingår i huvudsak även:
• Att utveckla, äga och råda över samtliga regionala och lokala IT-tekniska elkraftssystem som ingår i förvaltningens anläggningsansvar.
• Att utarbeta/revidera eltekniska styrande dokument som strategier, riktlinjer och instruktioner.
• Att representera anläggningsägaren i större projekt och medverka som sakkunnig inom området allmän el.
• Att medverka i och stödja anläggningsägaren i framtagande av underhållsplaner och investeringsplaner inom allmän el.
• Att medverka i lokala elkommittéer.
• Att medverka vid framtagning av rutiner, strategier, regelverk och anvisningar för drift, skötsel, utförande och funktion för ägarens elanläggningar.
• Att medverka i och vara sammankallande för elsäkerhetsgruppen inom Regionfastigheter.
• Att medverka i brukargruppen el/tele/hiss inom den lokala PTS-organisationen (Program teknisk standard).
• Hantera avsteg inom PTS allmän el.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har:
• Högskole- eller universitetsutbildning med elteknisk inriktning. Alternativt har du annan likvärdig vidareutbildning i kombination med flerårig yrkeserfarenhet inom området.
• Elinstallatörbehörighet AL, vilken på sikt kommer att gå över till A.
• Stor erfarenhet av ansvar och arbete med elanläggningar med höga krav på tillgänglighet och säkerhet, till exempel från sjukhusmiljö, kraft-, process- eller tillverkningsindustri.
• Erfarenhet kopplat till IT-system för elkraftsystem som till exempel SCADA- och PLC-system från liknande miljöer med höga krav på tillgänglighet och säkerhet är meriterande.
• God datorvana och är bekväm med att arbeta med Officepaketet.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• B-körkort, då resor i tjänsten förekommer.

Vi söker dig som är trygg och stabil samt har god självinsikt. För oss är det viktigt att du trivs med att samarbeta och kan arbeta bra tillsammans med människor inom olika miljöer och yrkeskategorier. Du relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt, är inlyssnande och har ett kommunikativt förhållningssätt. Eventuella konflikter hantera du på ett konstruktivt sätt. Det faller sig naturligt för dig att uttrycka dig på ett tydligt och välformulerat sätt, både i små och stora grupper. Vidare är du drivande, självgående och strukturerad, vilket innebär att du planerar arbetet i förväg, organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller utlovade mål. Andra viktiga egenskaper är att du har lätt för att hitta nya angreppssätt, kommer med idéer samt utvecklar och utmanar traditionella angreppssätt. Din servicenivå är hög och du har förmåga att prioritera och lösa problem.

Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Regionfastigheter utvecklar Region Skånes fastigheter. Vi förvaltar drygt 1 miljon m2 i egna fastigheter och ansvarar för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. Dessutom hyr vi cirka 500 000 m2 runt om i Skåne av andra fastighetsägare.

Regionfastigheter ansvarar också för all om- och nybyggnation av Region Skånes lokaler. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne, och bygger ut infrastrukturen med en servicedepå för Öresundstågen, spårvagnsdepå i Lund och planerar för flera nya bussdepåer.

Vi är cirka 350 anställda med bred och stark kompetens inom byggprojektledning, teknik och fastighetsförvaltning. Vårt arbete bidrar till ständigt bättre förutsättningar för vård, trafik och utveckling i Region Skåne.
www.skane.se/vibygger

Kontaktpersoner på detta företaget

Gunilla Sjöberg, rekryterare, GSF rekryteringsce
046-275 27 02
Anna Persson, Enhetschef
040-33 10 64
Marcus Enochsson, Rekryterare
046 - 275 26 93
Karin Falkboo, Rekryterare
046 - 275 27 17
Tony Carlin, Enhetschef Byggproduktion Helsingbo
046-17 10 00
Frida Nordvall, Enhetschef Byggproduktion Kristi
070-3938377
Joanna Moldovan, Rekryterare
046-2752713
Jens Hermansen - Fastighetsområdeschef
0768-87 14 97
Nina Hedgren - Rekryterare (vid frågor om rekryt
046-275 28 52
Malin Kihlman, Divisionschef Affärsutveckling
0768-89 09 53

Sammanfattning

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Västra Storgatan 12
KRISTIANSTAD, 29189

Liknande jobb


6 juli 2020

8 juni 2020