Engagerad Produktionsledare till Fonus Träindustri i Falköping

Arbetsbeskrivning

Fonus Träindustri är en modern träindustri med 35-talet medarbetare som servar begravningsbranschen i Norden med produkter av hög kvalitet och ett utpräglat servicetänkande. Fabriken tillverkar varje år c:a 37000 kistor, vilket gör fabriken till en av de största i sitt slag i Norden. Vi arbetar aktivt för att minska påverkan på vår omgivande miljö.

Vi söker nu en produktionsledare (PL) för att leda det dagliga arbetat i produktionen. Som produktionsledare rapporterar du till fabrikens chef och ingår i fabrikens ledningsgrupp.

Ditt huvuduppdrag är att:

- Leda och utveckla fabrikens produktion.

- Inspirera och utveckla dina medarbetare till nästa nivå.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter

Personal:

- Arbetsledning.
- Personalansvar i produktionen.
- Arbetsmiljö i produktionen.
- Aktivt coacha och utveckla underställd personal när det gäller uppföljning av produktionsmål och upprättande av personliga utvecklingsplaner.
- Ett arbetsklimat där medarbetare trivs, utvecklas och mår bra.
- Aktivt arbeta med att utveckla ledarskapet i produktionen.
- Medarbetarsamtal.
- Personal- och löneadministration.

Produktion:

- Leda produktionsavdelningens arbete mot uppsatta mål.
- Leda förbättringsarbete i produktionen.

Kvalité:

- Leda kvalitetsarbetet i produktionen. Ansvara för att produktionen alltid levererar rätt kvalitet och kundservice.

Arbetsmiljöarbete:

- Produktionsledaren ansvarar för det dagliga och systematiska arbetsmiljöarbetet i produktionen. PL deltar i skyddskommittémöten samt arbete med handlingsplaner.
- Produktionsledaren ansvarar att underställd personal har erforderlig utbildning för arbetet.

Befogenheter:

- Produktionsledaren följer gällande attestordning.

Policydokument, riktlinjer och instruktioner:

- Som Produktionsledare ska du väl känna till företagets beslutade policydokument, riktlinjer och instruktioner och följa dessa.

Värderingar:

- Du ska vara påläst och efterleva våra värderingar som vi benämner ”kompassen”. Kompassen är grunden för verksamheten och en vägledning för hur vi ska utföra vårt arbete och förhålla oss till varandra och våra kunder.Affärsplan:

- Vara väl insatt i koncernens affärsplan, AFP, och aktivt delta i arbetet med att sätta mål och aktiviteter samt att genomföra dessa.
 

Din bakgrund

Du har en dokumenterad erfarenhet att leda medarbetare i produktion. Du är en naturlig ledare med ett tydligt och modernt ledarskap samt en hög social kompetens.
 

Är du den vi söker?

Du kommer att lyckas med arbetet om du är engagerad, prestigelös, kvalitetsmedveten ledare som gillar att utveckla människor. Som rätt person har du stor möjlighet att själv påverka ditt arbete. Ansök snarast på fonus.se/jobba då urval sker löpande, dock senast den 16/4-2023 Frågor ang. tjänsten besvaras av fabrikschef Anders Nilsson på e-post: anders.nilsson@fonus.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Fonus
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 17 mars 2023
  • Ansök senast: 16 april 2023

Liknande jobb


Skiftansvarig Produktionschef på Cepheid

Skiftansvarig Produktionschef på Cepheid

30 maj 2023