Engelska/franska åk 6-9

Engelska/franska åk 6-9

Arbetsbeskrivning

Om arbetsplatsen
Futurum är Håbos största grundskola med 890 elever från förskoleklass till år 9.

Skolan är uppdelad på två fristående skolenheter, Futurum F-6 och Futurum 7-9, med en ansvarig rektor per skolenhet. Vi har många elever som söker sig till Futurum och måluppfyllelsen är god. Futurum är i en stor och spännande ombyggnadsfas, högstadiet är klart sedan ett år tillbaka och efter påsk flyttar mellanstadiet in i nya fina och moderna lokaler.

Hos oss på Futurum är ett inkluderande arbetssätt, variation och ett aktivt värdegrundsarbete viktiga arbetsområden. På Futurum F-6 arbetar vi utifrån en helhetssyn på elevers utveckling och lärande där olika yrkesprofessioner bidrar och samverkar för att ge eleverna de allra bästa förutsättningar för en stimulerande och lärande skolgång med hög måluppfyllelse.

På Futurum 7-9 är verksamheten är indelad i årskurslag - som leds av tre arbetslagledare. I varje arbetslag finns en elevsamordnare som fungerar som elevernas mentor. Elevsamordnaren finns tillgänglig under elevernas skoldag och under raster. Skolan präglas av relationellt arbete och höga förväntningar på såväl elever som medarbetare. Hos oss står tillgängligt lärande i fokus. Tillgänglighet när det gäller den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Det innebär att alla elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

 

Dina arbetsuppgifter
Undervisa i engelska i åk 7 samt franska för åk 6-9.  Du ansvarar för att planera, genomföra, bedöma och följa upp din undervisning. 

Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad för att undervisa i engelska och franska åk 6-9. 

Vi söker dig som
är en tydlig ledare i klassrummet och skicklig på att bygga starka relationer. Du har ett professionellt förhållningssätt och vill vara med att bidra till Futurums utveckling. Din undervisning skapar motivation och engagemang hos eleverna samt inspirerar eleverna till att finna den egna inre drivkraften.

Välkommen med din ansökan!Om Håbo kommun


Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 22 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till inflytande och utveckling. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet.

Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare i Svenska och SO åk 7-9, Ängskolan

22 juni 2022

22 juni 2022