Enhetschef

Arbetsbeskrivning

Rättsavdelningen vid Försäkringskassan ansvarar för, utvecklar och leder den rättsliga styrningen av Försäkringskassans verksamhet. Det innebär att avdelningen arbetar med att ge rättsligt stöd till verksamheternas olika delar samt genomför rättslig kvalitetsuppföljning och analyserar de olika regelverk som styr Försäkringskassans verksamhet. Rättsavdelningen för även myndighetens talan i olika rättsliga instanser, handlägger skadeståndsärenden och behandlar remisser från riksdagen, regeringen, Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och andra myndigheter.Rättsavdelningen har cirka 90-talet medarbetare fördelade på två verksamhets-områden; Processjuridik och Verksjuridik. Det processjuridiska verksamhetsområdet består av verksamheten vid Rättsavdelningen i Stockholm och vid fyra regionala processjuridiska enheter.

Försäkringskassan söker nu en ny enhetschef till den processjuridiska enheten i Sundsvall.

Vid enheten i Sundsvall arbetar åtta processförare och en kanslist samt tidvis också en notarie. Försäkringskassan utbildar notarier vid de processjuridiska enheterna.

Enheten ansvarar för processföringen i socialförsäkringsmål vid förvaltningsrätterna i Luleå, Umeå, Härnösand och Falun samt vid kammarrätterna i Sundsvall. Enheten ansvarar även för processföringen i allmän domstol inom sitt område och handlägger ärenden och skadeståndsanspråk.

Dina arbetsuppgifter

Som enhetschef har du personal-, resultat- och uppföljningsansvar inom ditt ansvarsområde. Du rapporterar till och biträder chefen för verksamhetsområde Processjuridik. Du ansvarar för att arbetet vid enheten utförs enligt föreskrivna regler och metoder. Som chef stödjer du ett framgångsrikt medarbetarskap med medarbetare som vill, kan och får ta ansvar och utvecklas i sitt arbete. Det baseras på tilltron till varje individs vilja och förmåga att ta ansvar. Du kommunicerar genom dialog och bidrar till lärande. Du säkerställer att medarbetarna har rätt kompetens för sitt uppdrag, liksom att medarbetarna har en hälsofrämjande arbetsplats där de kan prestera och känna arbetslust. En annan viktig uppgift är att säkerställa en effektiv bemanningsplanering. Som enhetschef ingår du i ledningsgrupperna för Rättsavdelningen och för verksamhetsområde Processjuridikverksamhetsområdet. I arbetet kommer du att få möjlighet att driva egna projekt inom avdelningens verksamheter liksom att för avdelningens räkning delta i andras projekt inom myndigheten. I uppdraget ingår också att utåt i organisationen och externt informera om avdelningens arbete.

Kvalifikationer

Du bör ha avlagt juristexamen och ha en bred erfarenhet av processföring. Det är meriterande om du har arbetat i flera domstolsinstanser. Du bör ha mycket goda kunskaper i förvaltningsprocessrätt liksom i socialförsäkringsjuridik och EG-rätt. Erfarenhet från skadeståndsrätt och processer i allmän domstol är meriterande.

Du har hög personlig integritet, är lyhörd samt har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du bör ha god ledarskapsförmåga, vara initiativtagande samt mål- och resultatinriktad. Har du erfarenhet från operativt ledarskap är det meriterande. Du har god kommunikativ förmåga och har en tydlig beslutsförmåga.  Att du är engagerad, utåtriktad och inställd på samarbete och samverkan är en självklarhet.

Övrigt

Anställning tills vidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Försäkringskassan utför viss ekonomisk personkontroll samt chefstest innan beslut om anställning fattas.

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Kjell Skoglund, chef för Verksamhetsområde processjuridik, tfn 010-116 96 10. Har du frågor om rekryteringsprocessen går det bra att kontakta HR-specialist Karin Karlsson, tfn 010-116 90 37, e-post: karin.e.karlsson@forsakringskassan.se. Kontaktpersoner i fackliga frågor är för Saco Kerstin Johannesson, tfn 010-111 68 14, för ST Charlotta Lamin, tfn 010-116 47 45  samt för Seko Ann-Charlotte Pagden, tfn 010-113 70 65.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan med meritförteckning märkt med diarienummer 021522-2014 senast den 25 maj 2014.  Du behöver inte bifoga betygskopior och liknande till din ansökan, dessa tas med till en eventuell intervju. Skicka ansökan genom att klicka här nedan.Försäkringskassan arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försäkringskassan -
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast lön
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 9 maj 2014

Liknande jobb


Operativa ledare till Polisens kontaktcenter i Nässjö

Operativa ledare till Polisens kontaktcenter i Nässjö

8 november 2021