Enhetschef biblioteket

Arbetsbeskrivning

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Almedalsbiblioteket är ett av Sveriges få integrerade folk- och universitetsbibliotek med 38 anställda. Biblioteket ska vara ett bibliotek för alla, fungera som en mötesplats för människor med olika informationsbehov och bli en länk mellan universitetet och det gotländska samhället. Biblioteket ska erbjuda alla grupper i samhället en fullständig biblioteksservice och fungera såväl som ett kunskaps- och utbildningscentrum som ett kulturellt centrum. Almedalsbiblioteket ska även vara en samlande och utvecklande resurs för regionens alla bibliotek.

Från och med 1 januari 2014 kommer Almedalsbiblioteket att ingå såväl i Uppsala universitetsbibliotek som i Region Gotlands kultur- och fritidsförvaltning. Universitetsbiblioteket, som är en del av Uppsala universitet, har ca 200 anställda och är uppdelat i fyra övergripande verksamhetsområden. Du kommer att ingå i avdelningen för bruksbiblioteksverksamhet som består av 10 enhetsbibliotek och som bedriver biblioteksservice till forskare, lärare och studenter inom Uppsala universitet. Som enhetschef vid Almedalsbiblioteket kommer du att ha en delad anställning, 50 % vid Uppsala universitetsbibliotek och 50 % vid Region Gotland. I en spännande omvärld får du möjlighet att tillsammans med oss aktivt medverka till bibliotekets övergripande verksamhet och utveckling inom Regionen och Uppsala universitet. För mer information: www.ub.uu.se och www.almedalsbiblioteket.se

ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag som enhetschef vid Almedalsbiblioteket sträcker sig över såväl universitets- som folkbiblioteksverksamhet. Vidare kommer du i din roll som enhetschef att arbeta över geografiska områden och samarbeta med universitetsbibliotekets övriga enhetschefer och bibliotekschefer inom Regionen. Dina närmaste chefer som du rapporterar till är avdelningschefen för bruksbiblioteksverksamheten i Uppsala och till regionens bibliotekschef som finns placerad på Gotland.

Som enhetschef är du ansvarig för att planera, leda och utveckla verksamheten vid Almedalsbiblioteket samt delta i det löpande arbetet. I arbetet ingår bl.a. personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Arbetet innebär samverkan med olika parter och du ansvarar för att biblioteket på bästa sätt samverkar med omgivande institutioner, Uppsala universitetsbibliotek och Regionen i stort med syfte att ge den bästa möjliga servicen till våra användare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
- Erfarenhet av ledningsfunktion med personalansvar från verksamhet inom folkbibliotek och/eller universitetsbibliotek.
- Intresse av ledarskap och personalutveckling
- Intresse för utvecklingsarbete.
- B-körkort

Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Uppdraget som enhetschef för Almedalsbiblioteket spänner över såväl folkbiblioteks-och universitetsbiblioteksverksamhet vilket förutsätter att du har ett helhetsperspektiv för verksamheten såväl som strategisk förmåga för att kunna blicka framåt och förebygga framtida behov inom båda verksamhetsområdena. Du har en utpräglad initiativ- och organisationsförmåga, ett intresse för samhällsfrågor och är en god kommunikatör med förmåga att lyssna in och fatta beslut. Du ser även vikten av bibliotekets roll i undervisning och forskning. Genom ditt sätt att leda skapar du god laganda och en arbetsmiljö som präglas av omtanke och engagemang. Det är ett krav att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Har du erfarenhet från både universitetsbibliotek och folkbibliotek eller integrerad biblioteksverksamhet är det meriterande. Likaså om du har erfarenhet av arbete i akademiska organisationer eller politiskt styrd verksamhet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Avdelningschef för bruksbiblioteken Gunilla Sundström, Uppsala universitetsbibliotek
018-471 3996
Kultur- o fritidsdirektör Maria Modig, Region Gotland
0498-26 96 58
OFR/ST Annette Weyde, Uppsala universitetsbiblioteket
018-471 3926
SACO Halina Hohenthal, Uppsala universitetsbiblioteke
018-611 905
Kommunal Lars-Åke Beckman, Region Gotland
0498- 26 96 65
DIK/SACO Maja Markhouss, Region Gotland
0498-29 90 74
Vision Mona Eriksson, Region Gotland
0498-26 96 59
Bibliotekschef Åsa Ingmansson
0498-26 99 79
Enhetschef, Almedalsbiblioteket Lena Wennersten
0498-29 90 02
Barn- och ungdomsbibliotekarie Sara Edlund
0498-29 90 62

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


13 oktober 2020

Bibliotekschef

Bibliotekschef

30 september 2020

Verksamhetsansvarig bibliotekarie sökes!

Verksamhetsansvarig bibliotekarie sökes!

22 september 2020