Enhetschef Ekonomiskt Bistånd

Enhetschef Ekonomiskt Bistånd

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningen Hisingen är indelad i avdelningarna Försörjningsstöd, Barn och unga, Barn och unga resurs, Vuxen, Fritid välfärd och utveckling samt Ekonomi och avdelning stab. Försörjningsstödet en egen avdelning, främst för att få goda möjligheter och bättre förutsättningar att kunna utveckla verksamheten men även för att kunna göra analyser av verksamhetens behov och säkerställa de processer som behövs för verksamhetens utveckling. Avdelningen består av 6 enheter, mottagningsenhet, enheter för ekonomiskt bistånd 1-4 samt Arbetsmarknadsenheten.

Då nuvarande enhetschef går vidare till annat uppdrag inom förvaltningen söker vi ny en ny enhetschef. I rollen som enhetschef är du ansvarig för myndighetsutövningen inom enheten ekonomiskt bistånd 1 Kville. Du har tre 1:e socialsekreterare som metodhandleder socialsekreterarna varje vecka både enskilt och i grupp för att skapa en gemensam grundstruktur och gemensamma riktlinjer och rutiner. Detta arbete sker gemensamt inom förvaltningen och förste-nätverk leds av verksamhetsutvecklare inom avdelningen.

Vi söker en trygg ledare som vill arbeta för en god samverkan inom socialtjänst och andra samverkanspartners. I nära dialog med avdelningschef, enhetschefskollegor, 1:e socialsekreterare och medarbetare ska du forma, utveckla och kvalitetssäkra arbetet utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer, formulerade mål och uppdrag. För att lyckas behöver du vara aktiv i omvärldsbevakning och nätverkande. I uppdraget ingår också det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp bestående av 7 erfarna och engagerade enhetschefer med hög kompetens och du är direkt underställd avdelningschef. Du får också stöd av verksamhetsutvecklare för avdelningen. Verksamhetsområdet försörjningsstöd är i en spännande utveckling kring digitalisering där olika steg för implementering i hela staden är på gång. Avdelningen har närmare 100 medarbetare och ansvarar för verksamheterna försörjningsstöd och sysselsättning/arbetsmarknad.
Vi är en ny förvaltning och strävar efter att skapa en trygg och stabil en organisation som genomsyras av rättssäkerhet och god och likvärdig service till de vi är till för. Vi samarbetar med stadens övriga socialförvaltningar för att skapa en effektiv organisation och likvärdig socialtjänst i staden.

Vi erbjuder dig ett uppdrag som är i ett spännande utvecklingsskede där du tillsammans med dina kollegor och chef tillsammans arbetar för avdelningens resultat och utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleexamen, vi ser gärna att du är socionom, beteendevetare eller har annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. För att klara av uppdraget krävs det att du har flera års erfarenhet av myndighetsutövning, främst inom försörjningsstöd.
Har du tidigare arbetat som chef ses det som mycket meriterande. Vi ser positivt på om du har en utbildning inom ledarskap. Du behöver vara mycket väl insatt i lagstiftning och metoder i arbetet kring personer med försörjningsstöd.

För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har ett strukturerat arbetssätt och en god helhetssyn, vilket gör att du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du är en driven ledare som får saker att hända. Som ledare är du trygg med att fatta beslut och agerar utifrån dessa. Uppdraget som enhetschef kräver även att du är målmedveten och resultatinriktad och håller deadlines. Som ledare kommunicerar du internt på ett sätt som skapar delaktighet inom organisationen samt är duktig på att samverka inom såväl som utom förvaltningen.

Vill du vara med at driva och påverka ett spännande och utmanande utvecklingsarbete tillsammans med oss på Hisingen för försörjningsstödet i staden? Då är du välkommen att lämna in din ansökan. Har du några frågor så kontakta oss gärna.

Intervjuer sker onsdag till fredag v 45

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef

Enhetschef

7 december 2021

Myndighetschef

7 december 2021

Enhetschef, utredningsenheten Barn- och ungdom

Enhetschef, utredningsenheten Barn- och ungdom

7 december 2021

Enhetschef, uppdragsenheten Barn- och ungdom

Enhetschef, uppdragsenheten Barn- och ungdom

7 december 2021