Enhetschef funktionshinderenheten

Enhetschef funktionshinderenheten

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum.

Myndighetsavdelningen arbetar med handläggning enligt socialtjänstlagen och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avdelningen ansvarar även för avgiftshandläggning och bostadsanpassningsbidrag. I uppdraget ingår att vi utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av stöd och omsorg.

Avdelningen är inne i en stark och spännande utvecklingsfas. Det innebär bland annat att vi har infört nya arbetsmetoden – IBIC (individen behov i centrum) och vissa E-tjänster. Nationellt händer det mycket kring de lagstiftningar vi jobbar utifrån samtidigt som medborgares behov av insatser ökar.

På vår arbetsplats så ser vi mångfald som berikande. Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med närhet till hjälpsamma kollegor.

Välkommen med din ansökan!


ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef kommer du att leda och samordna arbetet på funktionshinderenheten. Avdelningen och enheterna jobbar efter Region Gotlands styrmodell vilket gör att du kommer ha tydliga mål att jobba emot tillsammans med dina medarbetare. Du kommer vara ansvarig för den handläggning som bedrivs på enheten.

I ditt uppdrag kommer du att ha personal och arbetsmiljöansvar för ca 16 medarbetare och vara en viktig del i myndighetsavdelningens ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer samt verksamhetsutvecklare. Ditt arbete kommer innebära mycket och nära samarbete med ledningsgruppen. Uppdraget innehåller även samverkan och kommunikation med andra verksamheter samt interna och externa leverantörer av vård och omsorg.

KVALIFIKATIONER
Du är utbildad socionom eller innehar annan högskoleutbildning som bedöms relevant för tjänsten. Vi ser att du har stor erfarenhet av ledarskap där du arbetat med ledning, styrning, grupprocesser och utvecklingsstrategier. Du behöver även ha god insyn i handläggning inom socialtjänsten. Det är en fördel om man är välbekant med målgrupperna. Har du tidigare arbetat som chef inom socialtjänsten och har goda kunskaper i LSS och i SOL så ser vi det som meriterande.

Som person har du mycket god samarbetsförmåga, du är utvecklingsinriktad, professionell och strukturerad. Du är trygg i ditt ledarskap och du är en god kommunikatör som har lätt för att samverka och arbetar utifrån ett coachande ledarskap.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Agneta Wahnström
0498-263378, 0704-477716
Enhetschef Gunilla Rylander
0498-204196

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Postadress

Region Gotland
Visby, 62181

Liknande jobb


7 april 2021

Enhetschef boende LSS

Enhetschef boende LSS

6 april 2021