Enhetschef hemtjänst

Arbetsbeskrivning

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med cirka 28 600 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på vårdboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2 500 medarbetare skapar tillsammans framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund. Vill du också bli en av oss?

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - att finnas till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är drivkraften. Den gemensamma målbilden är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant.

I verksamhetsområdet Äldre och Hälso- och sjukvård ingår hemtjänst och hälso- och sjukvårdsenheten vars mål är att alla som vi har kontakt med ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso-och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. I hemtjänsten har vi påbörjat ett arbete med tillitstyrd planering. Målet med tillitstyrd planering är att medarbetarna ska vara delaktiga i insatsplanering för att skapa förutsägbarhet både för medarbetare och hemtjänsttagare utifrån IBIC-individen behov i centrum.

Är du en prestigelös och motiverande lagledare med kunden i fokus? Har du modet att leda för framgång och utveckling?

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget som enhetschef inom hemtjänsten innebär att leda en viktig verksamhet som finns till för människor och som möjliggör för äldre att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Som enhetschef leder du kunniga och engagerade medarbetare i sina arbeten och att har ett fullt ansvar för enheten genom personal- och ekonomiansvar samt ett verksamhets- och kvalitetsansvar.

Uppdraget består av att planera, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten så att utförda tjänster möter dagens behov utifrån gällande lagstiftning. Du arbetar utifrån nämndens mål och ansvarar för att insatser utförs med utgångspunkt i ett personcentrerat synsätt där det även ingår att möta framtida utmaningar inom innovativ teknik. Arbetet förutsätter ett stort och kunnigt engagemang och ett ledarskap präglat av det coachande och närvarande förhållningssättet.

Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen för hemtjänst/hälso- och sjukvård och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där arbetet kännetecknas av en stöttande och samarbetsinriktad kultur.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen, beteendevetenskaplig kandidatexamen, är legitimerad sjuksköterska eller har annan kandidatexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du har erfarenhet som ledare eller chef, det är meriterande om du har haft din ledande roll inom en politisk styrd organisation. Vidare har du flerårig erfarenhet av kommunalt vård- och omsorgsarbete. Det är meriterande om du har genomfört ledarskapsutbildning samt har B-körkort.

För att lyckas i rollen krävs att du är strukturerad och flexibel vilket innebär att du kan hantera varierande arbetsuppgifter samt behålla lugnet i pressade situationer. Du sätter upp tydliga mål för verksamheten och engagerar dina medarbetare så att ni tillsammans når verksamhetens mål. Du har fokus på resultat samt förmågan att anpassa verksamheten mot framtidens utmaningar. Du har även förmåga att arbeta tillsammans med andra och är lyhörd, kommunikativ och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är kreativ och nyfiken.

Mjölby kommun är en arbetsgivare som bygger för framtiden och där du som individ blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Omsorgs- och socialförvaltningen har under många år byggt upp stödfunktioner för att våra chefer ska ges rätt förutsättningar i sina uppdrag. Ett arbete som fortsätter i takt med att våra uppdrag förändras. Första året som ny chef i Mjölby Kommun deltar du i ett kommunövergripande chefsintroduktions- och utbildningsprogram.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med en positiv jobbkultur. Vi testar och utmanar, vi tänker nytt och tar verksamheten till nya nivåer. Att arbeta med frihet under ansvar stärker oss i vår roll. Tillsammans är vi möjliggörare.

ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 000 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.

Kontaktpersoner på detta företaget

Mattias Jesmin
0142-854 79
Pirjo Ohvo
0142-854 72
May Mjärdner
0142-168 01
Marie Petersén Fredriksson
0142-856 96
Hans Carlsson
0142-858 91
Ann Albrektsson
0142-858 03
Förvaltningschef Pirjo Ohvo
0142-85472
Vision May Mjärdner
0142-16801
enhetschef HSL-enheten Hans Carlsson
0142-858 91
Legitimerad sjuksköterska Ann Albrektsson
0142-858 03

Sammanfattning

Besöksadress

59580 Mjölby
None

Postadress

Burensköldsv. 11
Mjölby, 59580

Liknande jobb


Biträdande enhetschef

Biträdande enhetschef

3 maj 2024

Verksamhetschefer till LSS bostäder i Haninge kommun

Verksamhetschefer till LSS bostäder i Haninge kommun

3 maj 2024

Enhetschef daglig verksamhet

Enhetschef daglig verksamhet

25 april 2024