Enhetschef inom socialtjänst

Arbetsbeskrivning

Söderköping ligger vid E22 på östgötakusten nära de två universitetsstäderna Linköping och Norrköping. I kommunen arbetar ca 1000 medarbetare för att uppfylla målen om service, tillgänglighet och professionellt bemötande.Mångfald bland personalen är i det sammanhanget viktigt för oss. ARBETSUPPGIFTER Ett gott chefskap grundar sig på självinsikt i hur ledarskapet påverkar medarbetare, arbetsklimat och möjligheterna att uppnå resultat.Vi söker dig som har förmåga att styra och skapa engagemang och motivation hos dina medarbetare genom ditt eget beteende och ditt sätt att kommunicera.Som chef ska du kunna skapa förståelse i verksamheten för de förtroendevaldas uppdrag, vara utvecklingsinriktad, trovärdig och ha förmåga att se till helheten.Socialförvaltningen i Söderköping är organiserad i sektorer.Sektor individ- och familjeomsorg är både myndighetsutövande och stödjande till enskilda, familjer och grupper i utsatta livssituationer.Vår verksamhetside bygger på gott bemötande och hög servicenivå med stöd och omsorg av god kvalitet. KVALIFIKATIONER Ditt huvudansvar omfattar myndighetsutövning (Bl a SoL o LVU) och stöd till barn och unga och ansvar för stöd som ges genom öppna serviceinsatser.Du kommer också att ingå i Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp.Till enheten kommer även verksamhet för ensamkommande flyktingbarn -som kommunen startar upp under 2011.Ditt uppdrag innebär bl a att tillsammans med interna och externa samarbetspartners vidareutveckla stödformer till barn/unga med olika typer av sociala behov.Arbetsuppgiften innebär att du har verksamhetsansvar, budgetansvar och arbetsmiljöansvar.På enheten är ca13 personer anställda.Vi söker dig med socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Du skall ha erfarenhet av socialt arbete där kvalificerad myndighetsutövning (SoL och LVU) ingått -gärna med erfarenhet av arbetsledande befattning.Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap om BBIC.Du ska kunna uttrycka dig väl i ord och skrift.Vi ställer höga krav på samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Sammanfattning

Liknande jobb


26 november 2021

26 november 2021

Två utvecklingsinriktade biträdande enhetschefer

Två utvecklingsinriktade biträdande enhetschefer

26 november 2021

Enhetschef för Bistånd och Stöd LSS

Enhetschef för Bistånd och Stöd LSS

26 november 2021