Enhetschef område Barncentrum, MiniMaria & ungdomshälsan

Arbetsbeskrivning

Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.

Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Inom förvaltningen ryms följande verksamheter; Individ- och familjeomsorg, Utredning, stöd och tillstånd, Kommunal hälso- och sjukvård, Utförare LSS och socialpsykiatri, Utförare hemtjänst och Utförare särskilt boende, samt två bemanningsenheter.

Hos Individ- och familjeomsorg handläggs myndighetsärenden inom alla delar av socialtjänsten. Vi är en arbetsplats med ca 100 anställda, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Vi eftersträvar en arbetsplats med rättssäker handläggning för våra klienter/brukare och en god arbetsmiljö för våra anställda.

Vår vision är att alla ska känna sig nöjda i kontakten med oss.

För att skapa arbetsglädje, god kvalitet i arbetet och en bra arbetsmiljö erbjuder vi tydligt ledarskap, en tydlig och känd lönepolitik, trevliga och ändamålsenliga lokaler, en säker arbetsplats, rotationsmöjlighet, årsarbetstid och en atmosfär av erkännande och uppriktighet.
ARBETSUPPGIFTER
Vill du bli vår nya enhetschef inom område Barncentrum, Fältverksamhet, MiniMaria och Team Våld i Nära Relation. För närmare information om verksamheterna se kommunens hemsida. Enheten består av ca 20 medarbetare varav tre även har en arbetsledande funktion.

I rollen som enhetschef ska du coacha och utveckla medarbetarna i deras uppdrag. Vi arbetar för hög måluppfyllelse, motiverande arbetsmiljö där klienten är i fokus. Du värnar om det kvalitets- och utvecklingsarbete som bedrivs i förvaltningen och strävar efter att ta dess strukturer och processer vidare på enhetsnivå, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Som enhetschef inom område Individ- och familjeomsorg är du direkt underställd verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp.KVALIFIKATIONER
Vi söker en ledare som motiveras av att utvecklas i det viktiga uppdraget som enhetschef. Vi värdesätter att du som ledare är trygg i dig själv, prestigelös och relationsbyggare och lojal till fattade beslut i förvaltningen. Det är meriterande om du har erfarenhet från chefs eller andra ledarskapsuppdrag. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Som chef och ledare i Motala kommun söker vi dig som är beredd att ta ett helhetsansvar för enhetens personal, ekonomi och verksamhet.
I ditt ledarskap är det viktigt att du besitter förmågan att kommunicera och skapa delaktighet inom såväl enheten som inom förvaltningen och med chefskollegor. Du behöver ha ett helhetstänk för att kunna prioritera samordning och samarbete med andra verksamheter såväl inom kommunen som med externa samverkansparter.
I kommunen finns ett upparbetat system för stöd till chefer i utvecklings- och kvalitetsarbete samt i personal- och ekonomifrågor.

Vi söker dig som har examen på högskolenivå, exempelvis socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.


ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.

Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef till gruppboenden LSS serviceboenden

Enhetschef till gruppboenden LSS serviceboenden

29 november 2023

Enhetschef till SiS ungdomshem Tysslinge

Enhetschef till SiS ungdomshem Tysslinge

20 november 2023

Enhetschef till gruppboenden LSS sevicboenden

Enhetschef till gruppboenden LSS sevicboenden

29 november 2023

Verksamhetschef / Föreståndare

29 november 2023