Enhetschef systemutveckling

Arbetsbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) etablerades 2011 och är en förvaltningsmyndighet som arbetar för hållbar samhällsnytta. Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats för att genomföra uppdraget i enlighet med den statliga värdegrunden.


Avdelningen för digitalisering består av ett 80-tal personer, både medarbetare och konsulter. Vårt uppdrag är att leda myndighetens digitalisering, utforma lösningar och leverera IT-tjänster. Vi stödjer verksamheten i att nyttja digitaliseringens möjligheter och användandet av modern teknologi.Enhetschef till enheten för utveckling och systemförvaltning
Havs- och vattenmyndigheten satsar stort på att utveckla vår verksamhet med hjälp av digitaliseringens möjligheter där avdelningens för digitalisering är navet i denna satsning.

Blir du engagerad av möjligheterna med digitaliseringen och vill använda IT i framkant för att vårda och utveckla några av våra viktigaste naturtillgångar vill vi gärna att du blir en av oss.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef för enheten för utveckling och systemförvaltning ansvarar du för:

- att leda, motivera och utveckla enhetens medarbetare.
- att fördela och koordinera arbetet inom enheten.
- utveckling av processer, metoder och rutiner samt att ansvara för strategiskt viktiga beslut.
- att utveckla myndighetens förmågor till systemutveckling, systemförvaltning och systemintegration mot ställda krav på funktionalitet, säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet, samt att på operativ nivå leda och följa upp vår interna systemutveckling och systemförvaltning utifrån verksamhetens utvecklings- och förvaltningsplaner.

Du ingår du i avdelningens ledningsgrupp och utgör därmed en viktig drivkraft i ett team som är centralt i hela myndighetens digitaliseringsutveckling. Du har ansvar för budget-, personal- och arbetsmiljöfrågor för enheten som i dagsläget består av 10 medarbetare och 20-talet inhyrda konsulter som deltar i olika utvecklingsprojekt i vår verksamhet. Du kommer att jobba i nära samverkan med övriga enheter på avdelningen för att utveckla vårt agila arbetssätt och möjligheten till mix mellan köpa tjänster och egen utveckling. Med vår enhet för drift och infrastruktur utvecklar du former, processer och rutiner för områden som applikationsdrift, change management samt system- och driftdokumentation.

I rollen ingår också att medverka i flertalet styrgrupper inom de projekt där enheten medverkar och att ansvara för resursplanering av medarbetare och konsulter i utvecklingsprojekt och förvaltning. Du deltar också i upphandlingar av konsultstöd och har löpande dialog med leverantörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- högskoleutbildning om minst tre år/kandidatexamen, gärna med inriktning mot IT/systemvetenskap, alternativt annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- minst tre års erfarenhet som chef med budget-, verksamhets- och personalansvar.
- flerårig erfarenhet av att leda och utveckla motsvarande verksamhet som omfattar metod- och processutveckling inom områdena systemutveckling och systemförvaltning.
- erfarenhet av agila metoder och arbetssätt samt arbete med projekt- och förvaltningsmodeller som är vedertagna inom området.
- mycket goda språkkunskaper i både tal och skrift i svenska samt motsvarande goda kunskaper i engelska.

Vi ser det även som meriterande om du har:

- andra utbildningar och certifieringar som är relevanta för befattningen.
- erfarenhet och kunskap om övergång till moderna metoder för systemutveckling som DevOps och Continuous integration / Continuous Delivery, gärna i kombination med serverless-miljö.
- erfarenhet av att ha arbetat med liknande frågor i offentlig sektor.

Egenskaper
Du är analytisk i betydelsen att du snabbt tar till dig ny kunskap med förmåga att omsätta den i ditt arbete. Du ser till helheten och kan se och utveckla effektiva lösningar på problem. Du initierar utvecklingsinsatser och söker ständigt nya perspektiv för att stimulera innovation och förändring. Att uppnå mål är viktigt för dig och du arbetar strukturerat för att slutföra det du åtagit dig. Du har förmåga att arbeta konstruktivt även under press och att anpassa dig till nya omständigheter.

Du har ett ledarskap som präglas av öppenhet, närvaro och en förmåga att tydliggöra mål och förväntningar, även i tider av förändring. Som ledare agerar du förebild och möter medarbetarna med respekt, lyhördhet och intresse. Du ger och söker konstruktiv feedback och skapar tillit och förtroende i dialog med dina medarbetare. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bygga teamkänsla med ett närvarande ledarskap.

Villkor
Anställningen är placerad i Göteborg med viss möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.

Övrig information

Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.


Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.


Varmt välkommen med din ansökan!


Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Havs- och Vattenmyndigheten
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 juni 2023
  • Ansök senast: 30 juni 2023

Liknande jobb


Senior Project Manager

Senior Project Manager

27 september 2023

Gruppchef till Resehandlingar vid IT-avdelningen

Gruppchef till Resehandlingar vid IT-avdelningen

20 september 2023

13 september 2023