Enhetschef till Akutmottagning i Lund

Enhetschef till Akutmottagning i Lund

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och internmedicin erbjuder ett spektrum av spännande utmaningar och möjligheter. Akutverksamheten tillhör landets största med över 140 000 besök varje år. Dessa fördelas på två akutmottagningar, en i Lund och en i Malmö. Specialistläkare och specialistsjuksköterskor i akutsjukvård finns vid båda akutmottagningarna och arbetar i nära team med sjuksköterskor, undersköterskor, teamadministratörer, servicemedarbetare och sekreterare.

Akutmottagningen i Lund tar emot cirka 65 000 besök per år och är en dynamisk arbetsplats som drivs av mycket kompetenta medarbetare som verkar i en kompetensstruktur.

Verksamhetsområdet sätter stort värde på att se hela bilden av patienten och intar en central roll i framtidens sjukvård genom samarbete över traditionella specialitetsgränser tillsammans med hela sjukhuset, primärvård och kommun. Forskning, utveckling och utbildning utgör en stor del av verksamheten.

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-region-skane/arbeta-som-chef-i-region-skane/

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en enhetschef till ett delat ledarskap med befintliga enhetschefer.

Hos oss ansvarar du, tillsammans med befintliga enhetschefer, för att leda vård och omvårdnad så att en god kvalitet upprätthålls. Tillsammans ansvarar ni för avdelningens verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare. Du förväntas leda vård och omvårdnad utifrån ett patient- och flödesperspektiv med patientens individuella behov som utgångspunkt, och du har stort fokus på patientsäkerhet och en effektiv arbetsorganisation.

Vi strävar efter ett närvarande ledarskap för att uppnå samsyn och engagemang hos våra medarbetare som vi ser som vår viktigaste resurs. Tillsammans med engagerade medarbetare driver du en förändringsbenägen och utvecklingsinriktad verksamhet i vilken vi arbetar i andan att alla patienter som behöver akutmottagningen, ska komma till akutmottagningen. Vi tror på idén att genom att göra rätt saker för patientens bästa genom kloka val, skapar vi god vård genom stolta och kompetenta medarbetare.

Som enhetschef på akutmottagningen arbetar du i nära samarbete med sektionschefer och chefstöd. Andra viktiga samarbetspartners är våra enhetschefer för rehabilitering och administrativ personal samt våra fackliga företrädare.

Ledningsarbete sker i närledningsgrupp med målet att bygga en verksamhet där samarbete och individens eget ansvar och frihet står i fokus. Din egna utveckling som ledare är central och sker framför allt i en spännande vardag som ställer höga krav och ger utvecklingsmöjligheter. Du kommer att möta många utmaningar men samtidigt vara med och hitta lösningar över gränser, genom samarbete i det stora och lilla. Det vardagliga lärandet kompletteras med individuellt anpassad utbildningsplan och ledarskapsforum inom verksamhetsområdet. Tillsammans med dina kollegor kommer du att sträva efter att, inom givna ekonomiska ramar, nå omvårdnads- och medicinska resultat av högsta kvalitet, ge rätt vård i rätt tid, och underlätta framstående forskning, utbildning och utveckling. Du ser patientens delaktighet i den egna vården och i utvecklingen av verksamheten som en given resurs för att nå målen.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska, eller har annan adekvat högskole- eller universitetsutbildning med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare är språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Du har erfarenhet av att driva förbättringsarbete och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef. Utöver detta är det meriterande om du har ledarskapsutbildning och erfarenhet av arbete inom dygnet runt verksamhet, liksom kunskap inom ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljöarbete.

Du är trygg i din yrkesroll och har mod att fatta beslut samtidigt som du är lyhörd inför dina medarbetare och kollegor. Du har förmåga att se helheten, är utvecklings- och omvärldsorienterad och är inte rädd för att tänka nytt. Till ditt sätt är du trygg och stabil och har lusten, viljan och förmågan att leda dina medarbetare för att skapa en hälsosam arbetsplats som genomsyras av prestigelöshet, delaktighet, engagemang och dialog.

Det är av stor vikt att du besitter god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef till administrativ enhet på Skånes universitetssjukhus

Enhetschef till administrativ enhet på Skånes universitetssjukhus

26 februari 2024

Enhetschef

Enhetschef

23 februari 2024

22 februari 2024

Enhetschef till Arbets- och miljömedicin Syd i Lund

Enhetschef till Arbets- och miljömedicin Syd i Lund

21 februari 2024