Enhetschef till BmSS Sydväst

Enhetschef till BmSS Sydväst

Arbetsbeskrivning

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Gillar du att leda och påverka andra i ditt arbete med människor? Nu har du chansen att bidra med din kompetens och erfarenhet som enhetschef för bostäder med särskild service i sydväst. Stadsområde sydväst expanderar och det innebär att vi nu ser över vår organisation. Vi söker därför en trygg och erfaren ledare med kunskap om och erfarenhet av att arbeta med personer med autism. Tjänsten innebär att ansvara för ett boende med inriktning autism på ca 50% av tjänsten, samt att därutöver fungera som resurschef i stadsområdet. Resurschefsuppdraget innebär att du går in vid ordinarie enhetschefs frånvaro eller avlastar ordinarie enhetschef vid hög arbetsanhopning. Under 2023 kan tjänsten komma att ändras genom att minska resurschefsdelen och tillföra ytterligare boendeenhet utifrån verksamhetens och organisationens ändrade behov.

Stadsområde sydväst är det stadsområde som expanderar mest när det gäller bostad med särskild service i Göteborgs stad. Det innebär att vi arbetar med ständig förändring och utveckling av verksamheten. Till vår hjälp har vi en verksamhetsutvecklare och två metodutvecklare som arbetar nära brukare, chefer, stödpedagoger och baspersonal. Som ledare inom bostad med särskild service behöver du arbeta med ett nära och coachande ledarskap för att utveckla verksamheten så att våra brukare upplever delaktighet, inflytande och att de kan leva ett självständigt liv som andra. Du som chef coachar dina medarbetare i de metoder och förhållningssätt som utvecklar verksamheten och som höjer kvaliteten för brukarna. Vi förutsätter att du är nyfiken och engagerad och vill jobba för att få med dig människor i processer.

Chefsuppdraget innebär också att du har ansvar för verksamhetens kvalitet, budget, produktionsplanering, arbetsledning och arbetsmiljö. Du kommer att ingå i en engagerad ledningsgrupp som präglas av dialog och samarbete. Ledningsgruppen består av 8 enhetschefer och leds av en verksamhetschef. Ledningsgruppen är en av tre ledningsgrupper i stadsområde sydväst som arbetar med gemensamma strategier för brukarnas bästa. Alla chefer har sitt gemensamma kontor på Lergöksgatan 2. Vi samarbetar på ett prestigelöst sätt och stöttar och hjälper varandra i en ibland utmanande verklighet. Vi har nära till skratt och reflekterar ofta tillsammans över en fika.

Vi ser fram emot din ansökan!

KVALIFIKATIONER
För tjänsten krävs högskoleexamen med rehabiliterande, social eller beteendevetenskaplig inriktning, alternativt annan examen som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser dessutom gärna att du har genomgått morgondagens chef eller likvärdig chefsutbildning.

För att klara av chefsuppdraget behöver du ha erfarenhet som enhetschef inom BmSS och tidigare ledarerfarenhet av dygnet runt-verksamheter. Det är också nödvändigt att du har erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrum.
Verksamhetsområdet verkställer fattade beslut inom Socialtjänstlagen och LSS-lagen. Det betyder att du behöver ha god kunskap kring dessa lagar.

Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.

Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:

- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


3 februari 2023