Enhetschef till enheten Våld i nära relationer samt Familjerådgivningen

Enhetschef till enheten Våld i nära relationer samt Familjerådgivningen

Arbetsbeskrivning

I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar ”Balans i livet”. Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena – hur människor mår, blir bemötta och kan växa – eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.

Vi söker nu en enhetschef till enheten Våld i nära relationer och Familjerådgivningen. Är du inriktad på resultat och utveckling? Fokuserar du på lösningar tillsammans med kollegor och medarbetare?  Är du bra på samverkan och kommunikation? Då kan du vara ledaren vi söker.

Enheterna är organiserade inom sektionen Vuxenstöd Ifo som ingår i Arbetslivs- och socialförvaltningen. I sektionen ingår även verksamheter på missbruksområdet.
Enheten Våld i nära relationers uppdrag innefattar råd, stöd och skydd till vuxna personer från 18 år som är utsatta för våld i nära relation samt rådgivning till våldsutövare. Enheten leds av en chef och består av rådgivare och socialsekreterare om totalt sju medarbetare. Rådgivningens uppdrag är att bistå våldsutsatta kommuninvånare med stöd, rådgivning och riskbedömningar. I uppdraget ingår även att genom rådgivning medverka till att våldsutövare upphör med våldet. Till enheten hör även ett kvinnofridsboende som under kontorstid bemannas av rådgivarna inom enheten. 

Myndighetsutövningens uppdrag är att utifrån ansökningar utreda, bedöma och besluta om insatser utifrån stöd- och skyddsbehov samt följa upp beviljade insatser enligt socialtjänstlagen. Familjerådgivningen består av två familjerådgivare. Familjerådgivningens uppdrag är rådgivning till vuxna personer i nära relation.

Samverkan internt såväl som externt är en viktig del i enhetens uppdrag. Det gäller exempelvis med Försörjningsenheten, Missbruksenheten, Barn- och utbildningsförvaltningen, Omvårdnadsförvaltningen, Polisen samt Regionen. Du kommer att ha två chefskollegor inom sektionen att samarbeta med och du bidrar med din kompetens i sektionens ledningsgrupp.

Vårt arbete utgår från människors lika värde och ett respektfullt bemötande. Vi inser vikten av allas delaktighet, vilket syns i vårt engagemang och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 

Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten i enlighet med uppdrag, lagstiftning, riktlinjer och övriga styrdokument. Funktionen innefattar ansvar för enhetens budget, personal, systematiskt arbetsmiljöarbete, verksamhetsutveckling, samverkan samt uppföljning av resultat. I tjänsten ingår samråd och vägledning i enskilda ärenden utifrån medarbetares behov samt beslutsfattande enligt delegation. Väl fungerande samarbete och kommunikation internt med övriga chefer och medarbetare och med externa samverkansparter är en förutsättning för uppdraget. Tjänsten innefattar administrativa uppgifter och dokumentation med hjälp av varierande IT-system.

Kvalifikationer
Utbildning och erfarenhet

- Socionomexamen inklusive socialrätt alternativt annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning inkluderande socialrätt om minst 30 hp som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdig
- Grundläggande teoretiska kunskaper på området våld i nära relationer förvärvade genom utbildning
- Minst två års erfarenhet av arbete som chef inom myndighetsutövning på IFO-området
- God kunskap om och erfarenhet av att använda olika digitala system och verktyg
- God och tydlig förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
- B-körkort

Personliga egenskaper

Vi söker dig som på ett förtroendeskapande sätt kan leda, samordna och motivera ditt team mot gemensamma mål. Ditt ledarskap är inspirerande, skapar förståelse och bidrar till engagemang och delaktighet. Vi ser att du med ditt driv, din kompetens och kreativitet kan bidra till utveckling och goda resultat i verksamheten. 

Vidare ser vi att du har god samarbetsförmåga och att du är coachande och motiverande men också att du kan leda och fatta beslut när situationen kräver det. Du initierar, planerar och genomför förändringar med goda resultat. Du har god analytisk och strategisk förmåga, förstår och kan förmedla komplexa sammanhang samt har god bedömningsförmåga även i stressade situationer. Du arbetar metodiskt och systematiskt och planerar både på kort och lång sikt med förmåga att göra tydliga prioriteringar. Det är också viktigt att du är flexibel och med förmåga att hantera akuta situationer. 

Meriterande kvalifikationer

- Utbildning/fortbildning inom ledarskap
- Erfarenhet av arbete som chef alternativt socialsekreterare inom våld i nära relation
- Erfarenhet av och kunskap om verksamhetssystemet Treserva

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Kopior på betyg/intyg bifogas ansökan alternativt lämnas vid intervju.
Som ny chef i Falu kommun förväntas du gå vårt ledarutvecklingsprogram som omfattar åtta kursdagar.

Kontaktuppgifter

Åsa Johansson, sektionschef Arbetslivs- och socialförvaltningen, tlf: 023-827 76

Fackliga företrädare

Vision, Christina Johansson, tlf 023-821 10
SSR, Jan Nyberg, tlf 023-821 67
Ledarna, Karolina Roos, karolina.roos@falun.se

Övrigt

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Falu kommun använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik och vi kommer i denna rekrytering genomföra arbetspsykologiska tester som en del av urvalsmetoden för att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se

Arbetsplats

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Falu kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 16 augusti 2021
  • Ansök senast: 29 augusti 2021

Liknande jobb


Medlems- och personalansvarig inom personlig assistans

Medlems- och personalansvarig inom personlig assistans

8 april 2022

Enhetschef till Personlig assistans

Enhetschef till Personlig assistans

8 april 2022

8 april 2022

AR Real vård&omsorg AB

8 april 2022