Enhetschef till HVB- och stödboendeverksamhet

Enhetschef till HVB- och stödboendeverksamhet

Arbetsbeskrivning

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar cirka 600 medarbetare som ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.Vill du vara med och driva och utveckla våra HVB-boenden och stödboende?
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens två HVB-boenden är idag organiserade i två olika verksamhetsområden och enheter.

Vi samlar nu enheterna inom ett och samma verksamhetsområde och söker en enhetschef som med erfarenhet och driv vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna.

På Ungdomsboendet finns två olika uppdrag, det ena är att driva ett HVB-hem och det andra är att driva ett stödboende för tjejer och killar mellan 16 och 20 år. Inom stödboendet erbjuder vi både ett korridorboende och 14 lägenheter för de ungdomar som nått en högre mognad och självständighet, eller som inte kan bo tillsammans med andra av olika skäl. 

Tonårsboendet är ett HVB-hem med plats för sex ungdomar i åldern 13-20 år. Tillsammans med ungdomen arbetar man aktivt med individuell planering, uppföljning och utvärdering. Behandlingsarbetet sker även i nära samarbete med förvaltningens utredningsenheter. Arbetssättet utvecklas kontinuerligt för att på bästa sätt kunna möta ungdomarnas behov.

Vi värnar om våra ungdomar och ger dem ett individuellt stöd för att de ska kunna bli självständiga och självförsörjande. Arbetssätten utvecklas kontinuerligt för att kunna möta ungdomarnas behov på bästa sätt och vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss att bli ännu bättre.  

Arbetsuppgifter
Du driver och utvecklar våra HVB och stödboende för barn och unga i nära samarbete med placerande funktion och övriga viktiga funktioner för barnet/den unge. Du ansvarar för budget,
medarbetare och verksamhet samt för det dagliga arbetet och säkerställande att verksamheten håller god kvalitet. Du utvecklar arbetssätt och samarbeten tillsammans med medarbetarna för att skapa en sammanhållen verksamhet för våra ungdomar.

Vi söker dig som
Du har en slutförd socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För att lyckas i uppdraget ser vi att du behöver god kunskap kring och erfarenhet av att bedriva dygnet-runt-verksamhet och av att leda medarbetare i att ge unga stöd i sin vardag.  Du har god kunskap i lagstiftning som styr verksamhet inom HVB- och stödboende. 

Som ledare är du tillräckligt tydlig och kommunikativ för att ge ramar men även utrymme för dina medarbetares kreativitet och olika styrkor och ditt agerande får dem att växa i sina yrkesroller. Du har förmågan att göra rätt avvägningar kring uppdragets behov av stabilitet kontra utveckling och ser till att både ha helhetsperspektiv och vara närvarande i det dagliga arbetet. Du är en samarbetsorienterad och prestigelös person med god självkännedom och genuint intresse för målgruppen.

Ledarskapet i Lunds kommun skall präglas av våra ledord Lyssna, Lära, Leda, detta genomsyrar allt det vi gör för att skapa Ett Lund. Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap som innebär att du som chef läger tonvikten vid tillit som förhållningssätt och styrprincip och visar tillit till medarbetare och medborgare som möts i kärnuppdraget. Vi ser utbildning i ledarskap som en viktig faktor för att man ska lyckas i sitt uppdrag som ledare, så har du någon sådan utbildning ser vi det som meriterande.

Intervjuer kommer att hållas måndagen den 27 februari, sökande ombedes därför reservera tiden för eventuell intervju.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Vuxen
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 3 februari 2023
  • Ansök senast: 22 februari 2023

Liknande jobb


20 mars 2023

Nämndemansgården söker platschef till Karmansbo

17 mars 2023