Enhetschef till språkstödjande insatser på Arbetsmarknadsförvaltningen

Enhetschef till språkstödjande insatser på Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade

arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.Vill du veta varför du borde arbeta hos oss? https://play.mediaflowpro.com/ovp/14/15AMHDN9JPVälkommen till oss
Vuxenutbildning Stockholm erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom kommunal vuxenutbildning.

Vi har närmare 50 000 studerande som läser hos oss årligen. Vuxenutbildningen är fördelad i fyra verksamhetsområden, denna enhet tillhör verksamhetsområdet Antagning och stöd. Förutom den aktuella enheten består verksamhetsområdet av Vuxenutbildningscentrums fyra enheter, Centrum för samhällsorientering samt Etableringscentrum inom Welcome House. 

Hos oss får du arbeta på en enhet med hög trivsel och god sammanhållning. Dina framtida medarbetare arbetar i samma roll men besitter olika bakgrunder vilket bidrar till en fantastisk mångfald. 

Din roll
Enheten för språkstödjande insatser tillhör verksamhetsområde Antagning och stöd under avdelningen Vuxenutbildning Stockholm. Syftet med våra uppdrag är att ge stöd till nyanlända och personer som har varit en längre tid i landet. att komma närmare självförsörjningen och underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Enheten arbetar med personer som är folkbokförda i Stockholms kommun och som behöver stöd för att komma vidare till arbete och egen försörjning. Enheten har flerspråkig kompetens, vilket är viktigt för enhetens uppdrag.

Enheten har flera olika uppdrag utifrån uppdraget: enheten arbetar med arbetslivsintroduktion med praktik, ansvarar för anskaffning och samordning av APL-platser , är med i studieintroduktionen av våra kombinationsutbildningar och i arbetslivsinriktade insatser på våra skolor, informerar om och anordnar kurser i entreprenörskap samt är med och både anordnar och deltar i rekryteringsevent.

Inom enheten arbetar 18 personer. Enhetschefen är närmaste chef till de anställda och har ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar för enheten. Uppdraget är operativt, där tyngdpunkten finns i att planera och genomföra arbete utifrån nämndens mål inom området. Enheten är med i att utveckla nämndens arbete strategiskt i arbetsgrupper och i samverkan mellan cheferna. Enhetschefen är med i verksamhetsområdets ledningsgrupp.

Enhetens uppdrag sker i samverkan med andra enheter vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga för att lyckas i tjänsten.

Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:

- högskoleutbildning inom relevant område för den tjänsten
- erfarenhet av arbete i liknande uppdrag och verksamheter
- operativ lednings- eller ledarerfarenhet från liknande uppdrag
- jobbat med mångfald och inkludering.

Vi söker dig som är en närvarande och stöttande chef för dina medarbetare i det operativa arbetet. Du ser till att din enhet utvecklas och kan ta sig an nya uppdrag. Du är skicklig i att tillsammans med dina medarbetare ta fram arbetssätt och aktiviteter utifrån mål och omsätta målen i konkreta handlingar.  Du kan lösa problem när de uppstår och ser lösningar i olika typer av situationer. Vidare har du goda sociala färdigheter och är en coachande och medkännande chef.

Förutom ovanstående är du utvecklingsinriktad, mål- och resultatorienterad samt tydlig i ditt arbete. Du har en helhetssyn och tar hänsyn till större perspektiv när du ser till verksamhetens bästa. Rollen innebär många sociala kontakter och därför söker vi dig som arbetar bra med andra och som bygger samt upprätthåller relationer.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst.

Sammanfattning

Liknande jobb


VD till Campus Ljungby

VD till Campus Ljungby

28 mars 2024

Verksamhetschef Grundskolan F-6

Verksamhetschef Grundskolan F-6

18 mars 2024

Prefekt till institutionen för elektroteknik

Prefekt till institutionen för elektroteknik

5 mars 2024

13 februari 2024