Enhetschef till utbildningsenheten

Enhetschef till utbildningsenheten

Arbetsbeskrivning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor i Göteborgs Stad är samlade i en förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Det är en politiskt styrd verksamhet där nämndens uppdrag är att ha det övergripande ansvaret för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, att för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Uppdraget är att vi tillsammans skapar förutsättningar för studier och arbete. Målet för nämnden är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva, att bidra till att Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad, att de upphandlingar som genomförs skapar mervärde för göteborgarna och att bidra till att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Förvaltningens två stora avdelningar är Arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenutbildningsavdelningen. Till det finns stödavdelningarna Ledningsstab, HR och kansli, Ekonomi och inköp samt Kommunikation och IT. Tillsammans är vi ca 250 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Utbildningsenheten är huvudman för Göteborgs stads kommunala vuxenutbildning, vilket bland annat innebär ansvar för uppföljning och kvalitetssäkring av upphandlad utbildning. Andra uppdrag är att ge underlag till stadens utbildningsutbud och bidra med kompetens till upphandlingsprocessen för kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling. Enheten består av 23 medarbetare organiserade i 6 rektorsteam och ett granskningsteam som kvalitetsgranskar den upphandlade vuxenutbildningen.

Förvaltningens uppdrag kräver stora mått av samarbete över avdelningsgränserna samt samverkan med våra upphandlade skolor, med näringsliv, offentliga verksamheter med flera. Från enheten utgår ledning av de kommunala vuxenutbildningsprocesserna, vilket innebär ett samordningsansvar även utanför enhetens organisatoriska gränser.

Inom enhetens arbetsområde ansvarar du för att leda, styra, följa upp och säkerställa att enheten utvecklas i linje med ekonomiska ramar, nationell och kommunal reglering och beslutade mål. Tillsammans med medarbetarna och i dialog med dem verksamheten är till för driver du ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.


KVALIFIKATIONER
Som chef för utbildningsenheten behöver du ha akademisk examen inom pedagogik eller annan likvärdig högskoleexamen. Rektorsutbildning är därutöver starkt meriterande.

Du har flerårig erfarenhet som ledare på operativ nivå i verksamhet under skollagen. Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat inom den kommunala vuxenutbildningen. Det är därutöver meriterande att ha arbetat som rektor inom vuxenutbildning. Du har vana av att leda medarbetare i förändring.

Det är meriterande om du har erfarenhet av hur en upphandlad verksamhet fungerar, har kunskaper om verksamhetssystem för kommunal vuxenutbildning samt har praktisk erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem.

Det är av stor vikt att du har förståelse för och erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar.

Sammanfattning

Liknande jobb


Platschef till Montico i Norrköping

Platschef till Montico i Norrköping

1 mars 2021