Enhetschef, Vårby bibliotek

Arbetsbeskrivning

Sökes: Samarbetsinriktad, nätverkande och utvecklingsorienterad chef Finnes: Pånyttfödd biblioteksverksamhet i nya och fräscha lokaler Vill du leda och utveckla verksamheten vid Huddinges nyaste bibliotek?I juni 2008 flyttar Vårby bibliotek in i helt nya lokaler och blir i samband med det ett integrerat folk- och skolbibliotek.Det innebär att verksamheten kommer att behöva utvecklas och förnyas på många sätt.De pedagogiska och publika uppdragen ska balanseras mot varandra så att både skola och allmänhet kan ta del av bibliotekets utbud.I anslutning till bibliotekets lokaler finns också andra verksamheter, t ex ett internationellt barnkonstmuseum.Biblioteket förses med RFID-teknik och självbetjäningsautomat redan från början och under hösten kommer ett arbete påbörjas med att utveckla den gemensamma webben.Som enhetschef kommer du att ha ansvar för en personalgrupp på 4-5 personer och budgetansvar för din enhet.En viktig del i ditt uppdrag blir att arbeta för att skapa goda kontakter och att hitta fungerande samarbetsformer mellan bibliotek, skola och andra aktörer i området.Som chef ansvarar du också för att utveckla och förnya biblioteksverksamheten så att den fungerar i sitt nya sammanhang.Vårby har en ung och mångspråkig befolkning, och ligger nära Mälaren och fina grönområden.Kommunikationerna är goda med tunnelbana in till Stockholm och bussar till Huddinge centrum.Folkbiblioteken i Huddinge består av huvudbibliotek och fem områdesbibliotek.Som enhetschef kommer du att ingå i bibliotekens ledningsgrupp.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 november 2023

Bibliotekarie/koordinator

Bibliotekarie/koordinator

20 november 2023

Barn- och ungdomsbibliotekarie

20 november 2023

Bibliotekarie till Falköpings bibliotek

17 november 2023