Enhetschefer till bostad med särskild service

Enhetschefer till bostad med särskild service

Arbetsbeskrivning

Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.

Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.

Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod

ARBETSUPPGIFTER
Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad har funnits sedan januari i år. Avdelningen Bostad med särskild service är indelad i fyra olika stadsområden, där stadsområde centrum är ett av dessa. Ett mål för stadsområde centrum är att tre tidigare stadsdelar ska bli ett stadsområde. Stadsområdet rekryterar en enhetschef utifrån expansion av nya bostäder med särskild service. Vi söker ytterligare en enhetschef som kommer vara ett stöd till enhetschefskollegor vid hög arbetsbelastning eller/och frånvaro. Flera av verksamheterna har utvecklat arbetssätt med digitala verktyg för medarbetare och hyresgäster som enhetschef har ett övergripande ansvar för.

Som enhetschef är du underställd verksamhetschef, som har ett tätt samarbete med stadsområdets andra verksamhetschef. Inom stadsområdet arbetar vi utifrån ett tillitsbaserat arbetssätt. Det är viktigt för oss att ledningsgrupperna tillsammans tar ansvar för helheten och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi har regelbundet gemensamma möten.
Uppdraget som enhetschef innefattar mycket samarbete med andra verksamheter inom Bostad med särskild service och förvaltningen i övrigt. Vi har i dagsläget kontor på tre olika platser: Härlanda park, Skånegatan och Första Långgatan.
Som enhetschef har du övergripande ansvar för verksamheten som innebär personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du ingår i nätverk för att utveckla viktiga frågor gällande målgruppen. Du deltar även i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. För att ge goda förutsättningar för ditt ledarskap har du stöd av metodutvecklare, stödpedagoger, ekonom och HR-specialist.

Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen med metodutvecklare och enhetschefskollegor som har ansvar för andra boenden i stadsområdet. Hela ledningsgruppen träffas varje vecka, och därtill ingår enhetscheferna flera olika forum utifrån utvecklingsområden.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.

För tjänsten krävs högskoleutbildning som beteendevetare, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du ska också tidigare ha arbetat som chef med verksamhet/bidget- samt personal- och arbetsmiljöansvar. Det är också nödvändigt att du har tidigare arbetat inom funktionstödsområdet och har arbetserfarenhet av samverkan inom offentlig verksamhet.

Du ska ha goda kunskaper om gällande lagstiftning i arbetet kring personer med olika funktionsnedsättningar.
Det är viktigt att du har god datavana och förmåga att ta till dig nya datasystem och har idéer om hur verksamheten kan utvecklas i en digital tid.

Du kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska och har förmåga att delge information på ett tydligt sätt då du kan kan anpassa din kommunikation efter situation och mottagare.

Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.

ÖVRIGT
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Som en del av urvalsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologisk testning. De sökande som uppfyller kraven kommer få testen skickat till uppgiven e-post strax efter sista ansökningsdag. Kontrollera därför även skräpkorgen i din mail.

Intervjuer för denna tjänst kan komma att hållas digitalt på grund av rådande pandemi. Intervjuer planeras att inledas under andra halvan av augusti

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Verksamhetschef för gruppbostad och personlig assistans sökes

Verksamhetschef för gruppbostad och personlig assistans sökes

30 juli 2021

Vi söker en Enhetschef till personlig assistans

Vi söker en Enhetschef till personlig assistans

30 juli 2021

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare

29 juli 2021