Enhetschef/Fö. bibliotekarie

Arbetsbeskrivning

Var med och utveckla Vårby bibliotek! I juni 2008 flyttar biblioteket in i helt nya lokaler i Vårby Gårds centrum. Det blir då ett integrerat folk- och skolbibliotek. I Vårbyhuset kommer också att finnas skola, fritidsgård och ett internationellt barnkonstmuseum. Enhetschefen får en nyckelroll i arbetet att tillsammans med personalen finna nya samarbetsformer mellan biblioteket och de övriga verksamheterna. I Vårby bor en mångspråkig och genomsnittligt ung befolkning på ca 10.000 människor. Det finns tre kommunala grundskolor, friskolor och förskolor. Kommunikationerna är goda med tunnelbana in till Stockholm och bussar till Huddinge centrum. Vårby ligger i Huddinge kommun som är länets näst största kommun med sina över 90.000 invånare. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar arbete med ungdomar i Vårby som ett led i hela områdets utveckling. Huddinge kommuns biblioteksverksamhet består av huvudbibliotek och fem områdesbibliotek. Sammanlagt arbetar ca 35 personer i biblioteksorganisationen. Enhetscheferna ingår i bibliotekets ledningsgrupp. Arbetslaget i Vårby består för närvarande av fyra bibliotekarier, varav två barnbibliotekarier. Vi söker en enhetschef/fö. bibliotekarie till Vårby bibliotek. Den person vi söker har utbildning och examen i biblioteks- och informationsvetenskap, har flerårig erfarenhet av biblioteksarbete, varav minst 1-2 år i arbetsledande ställning, har dokumenterat god samarbetsförmåga och erfarenhet av utvecklingsarbete, är självständig, driftig och prestigelös, vill pröva nya samarbetsformer och arbetsmetoder. Goda språkkunskaper är en merit. Arbetsuppgifter Leda och utveckla biblioteksverksamheten i Vårby tillsammans med övrig personal. Ha personal- och budgetansvar för Vårby bibliotek. Ingå i ledningsgruppen för Huddinge bibliotek. Ansvara för och utveckla kontakter och samverka med övriga verksamheter och aktörer i Vårby. Delta i den dagliga verksamheten på biblioteket.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 november 2023

Bibliotekarie/koordinator

Bibliotekarie/koordinator

20 november 2023

Barn- och ungdomsbibliotekarie

20 november 2023

Bibliotekarie till Falköpings bibliotek

17 november 2023