Enterprisearkitekt för Göteborgs Stad

Enterprisearkitekt för Göteborgs Stad

Arbetsbeskrivning

Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur, som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i Göteborgs Stad och bidrar till att staden kan ge god service till göteborgarna. Intraservice har en central roll när det gäller att bidra till digitalisering och automatisering av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Vår strävan är att vara den självklara samarbetspartnern för våra kunder.
Vi är drygt 700 medarbetare, som arbetar i centrala Göteborg. Hos oss finns en hög ambition att tillsammans leverera och utveckla ändamålsenliga tjänster till våra kunder. Hoppas du vill bli en del av oss!
För ytterligare information: http://www.goteborg.se/intraservice

ARBETSUPPGIFTER
Vi är Göteborg. Nu behöver vi dig som en av tre enterprisearkitekter med inriktning på Göteborgs Stad som koncern. Vi erbjuder dig en central roll som handlar om att förstå verksamheternas behov och omsätta dessa till vad som behövs i det digitala ekosystemet, för att nå de uppsatta målen.

Du kommer att tillhöra ett kompetenscenter för digitalisering som arbetar med omvärldsbevakning och som inom utpekade fokusområden arbetar för att öka takten på verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitalisering. I centret kommer du att arbeta nära tillsammans med övriga arkitekter i styrningen på koncernnivå.

Som enterprisearkitekt ansvarar du för att hantera och säkerställa att kommunkoncernens behov och de gemensamma resurserna implementeras på ett effektivt och långsiktigt sätt. Du arbetar med att nödvändig styrning finns på plats och är uppdaterad, så som målarkitektur med tillhörande strategier och styrande dokument. Stöd och rådgivning till förvaltningar och bolag kommer vara en viktig del för att vi ska lyckas på helheten.

Du samverkar och har en tät dialog med övriga arkitekter på olika nivåer inom stadens förvaltningar och bolag, där du och övriga enterprisearkitekter kommer ha ett delat ansvar i att leda arbetet. I rollen ingår det även att delta i olika nätverk för att bidra till helheten och arbeta med aktiv påverkan på regional och nationell nivå.

Mer konkret kommer du bland annat arbeta med att:
• analysera, designa, planera och följa upp att stadens ekosystem av tjänster etableras på ett effektiv och långsiktigt sätt på en övergripande nivå
• omvärldsbevaka och ha nära kontakt med verksamheterna för att förstå det samlade behov för staden
• stötta, granska och vägleda uppdrag och utvecklingsprojekt som berör koncerngemensamma resurser
• delta i koncerngemensam samverkan inom IT och verksamhetsarkitektur
• kommunicera och förmedla övergripande vägledningar, metoder, principer och riktlinjer inom området till stadens förvaltningar och bolag.

Du kommer att anställas med befattningen IT-arkitekt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som i grunden har en utbildning på högskolenivå som vi bedömer relevant, eller likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt. Därtill har du flera års yrkeserfarenhet som vi ser som relevant för jobbet.

För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att med ett coachande förhållningssätt, leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete inom arkitekturområdet. Rollen kräver att du självständigt och tillsammans med andra kan ansvara för, planera och genomföra aktiviteter för att nå uppsatta mål.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arkitekturarbete inom områdena verksamhet, information, system och infrastruktur. Kunskap och kännedom om olika typer av modeller, metoder och ramverk för arkitekturarbete är också meriterande.

Som person är du lyhörd och har god förmåga att analysera och översätta verksamhetsbehov till olika arkitekturperspektiv samt ta fram ändamålsenlig styrning och dokumentation för uppdraget, t.ex. målarkitektur, beslutsunderlag och ramverk. Du är kommunikativ och pedagogisk i arbetet med att koppla ihop verksamhetsbehoven med stadens digitala arkitektur.

Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Du är nyfiken med en strävan efter att ständigt utveckla dina kunskaper och skapa nya relationer. Du är en lagspelare med hög social kompetens och du kan anpassa ditt arbetssätt efter vad situationen kräver.

ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. Det betyder att vi vet vad som är ett bra resultat för verksamheten och bidrar till det resultatet med ett professionellt bemötande gentemot de vi är till för. Vi är engagerade, initiativtagande och tar ansvar för egna och gemensamma arbetsuppgifter. Vi tar hänsyn till andras synpunkter, delar med oss av våra kunskaper samt bidrar till verksamhetens utveckling och effektivisering.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer och får därmed en betydande av påverkan på stadens verksamheter.

Hos oss arbetar vi både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Detta innebär en viss frihet, men ställer också krav på ansvarstagande hos varje medarbetare. Vi jobbar aktivt med hållbarhet och har ett systematiskt miljöarbete sedan flera år tillbaka. Vi erbjuder flera friskvårdsförmåner, men även exempelvis semesterväxling och andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!

Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs Stad , Intraservice
  • 3 platser
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 24 mars 2023
  • Ansök senast: 9 april 2023

Liknande jobb


SCADA Consultant (Siemens TIA Portal)

SCADA Consultant (Siemens TIA Portal)

30 maj 2023

SAP Infrastructure Architect

SAP Infrastructure Architect

30 maj 2023

EE Platform architect

EE Platform architect

30 maj 2023