Erfaren Barnskötare/Fritidspedagog till vår SU grupp F-4

Erfaren Barnskötare/Fritidspedagog till vår SU grupp F-4

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga pedagoger skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi rekrytera de absolut bästa medarbetarna.

Skarpatorpsskolan är en kommunal F-9 skola i Skarpnäck. F-3 och 4-9 går i olika byggnader och vår grundsärskola finns i egna lokaler. I skolan går ca 550 elever och vi är 107 medarbetare som alla är viktiga för att våra elever ska lyckas i skolan. Årskurs F-3 arbetar i årskursvisa arbetslag. På 4-9 är lärarna indelade i tre arbetslag. - Åk4, Åk5-6 och Åk7-9. Arbetslagen leds av en arbetslagsledare. Grunden för skolans elevhälsoarbete finns i arbetslagen som tillsammans ansvarar för elevernas hela skoldag. Mentor har ett mycket stort ansvar. Som stöd finns specialpedagog, speciallärare, SvA-lärare, kurator, psykolog, skolsköterska och SYV som tillsammans ansvarar för elevernas hela dag. På skolan finns två särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver en annan lärmiljö än klassrummet för att utvecklas mot kunskapskraven. En grupp för elever i årskurs 1-4 och en grupp för elever i årskurs 5-9.

Vi vet att en god språklig utveckling stärker elevernas möjligheter att klara även de övriga teoretiska ämnena. Därför har vi språket i fokus där arbete och utveckling av kommunikation, läs- och skrivprocesser pågår ständigt. Skolan har en mångårig fortbildningsinsats i språkutvecklande arbetssätt under ledning av våra SVA-lärare och sedan något år tillbaka även en fortbildningssatsning på Kooperativt lärande som vi räknar med kommer att fortgå flera år framåt.

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som barnskötare/Fritidspedagog att arbeta i vår särskilda undervisningsgrupp för elever i åk 1-4. Du kommer i nära samarbete med en speciallärare planera för, genomföra och utvärdera undervisning för elever i de yngre åldrarna. Eleverna har stora delar eller hela sin undervisning i det lilla sammanhang som den särskilda undervisningsgruppen innebär och som de behöver för utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Du är med och skapar dagligen en utvecklande, meningsfull och positiv miljö för eleverna där de når sin fulla potential. Omsorg och tillsyn av eleverna är andra viktiga delar i uppdraget.

Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande under arbetsdagen. Det kan förutom att vara ett stöd för eleverna i klassrummet, exempelvis också vara att delta/leda inom- och utomhusaktiviteter under skoldagen och på raster.

Du samverkar med läraren om hur arbetet ska utföras. I din roll ingår även att ha tät kontakt och nära samarbete med övrig personal inom skolan, elever och elevernas vårdnadshavare.

Kvalifikationer
Du har barnskötarutbildning alternativt utbildning till fritidspedagog. Du har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Övrigt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kontaktpersoner på detta företaget

Gunnar Jonsson
0850817180
Gunilla Dahl, rekryteringskonsult
08-508 11 738
Gunnar Jonsson, rektor
08-508 17 180
Fredrik Holmeros, bitr rektor
08-508 03 925
Kari Malmros, Intendent
08-508 17 251

Sammanfattning

Besöksadress

Uppvindsgatan 1
None

Postadress

Uppvindsgatan 1
Skarpnäck, 12833

Liknande jobb


Idrottslärare/Lärare i fritidshem, till Klämmestorpsskolan F-6

2 december 2022

Lärare i fritidshem med behörighet i musik till Gunnestorpsskolan

Lärare i fritidshem med behörighet i musik till Gunnestorpsskolan

2 december 2022

2 december 2022