Erfaren trafikplanerare

Erfaren trafikplanerare

Arbetsbeskrivning

- med kompetens inom utformning och genomförande i tidiga skeden

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Enhetsbeskrivning
Trafik- och landskapssektionen ansvarar för att skapa goda förutsättningar för det hållbara resandet samt attraktiva och trygga offentliga miljöer för alla. Sektionen jobbar bl.a. med framkomlighet, trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikslag samt mobility management. Vidare ansvarar sektionen för planering, projektering och byggande av parker, lekplatser och torg.
Vi erbjuder
En utvecklande arbetsmiljö med stor möjlighet att kunna påverka hur människor lever idag och imorgon. Stort ansvar och frihet att lösa arbetsuppgifterna med nära samarbete med övriga sektioner, avdelningar och förvaltningar. Huddinge kommun har en intressant och utmanande transportinfrastruktur-uppbyggnad med flera stadsutvecklingsområden. Vi ska leverera minst 18500 bostäder längs den framtida spårvägen till år 2035. Till detta kommer all kringservice, skolor, arbetsplatser m.m.
Ta chansen att vara med att utveckla framtidens nya stad i Flemingsberg, Kungens kurva och en helt ny stadsdel med ca 5000 bostäder, där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras.
Du kommer att hamna på en arbetsplats med bra driv och öppet samarbetsklimat. På jobbet har vi kul och driver de frågor vi brinner för. Den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna.


-

Om arbetet
Som trafikplanerare med inriktning mot utformning och genomförande i tidiga skeden deltar, alternativt driver du arbetet i planeringsfasen för olika projekt inom kommunen. Det kan vara i t.ex. större infrastrukturprojekt eller i mer övergripande utvecklingsplaner eller planprogram. Projektorganisationen i kommunen anpassas till respektive projekt och den fas projetet befinner sig i.
I rollen är din uppgift att bevaka och säkerställa den övergripande planeringen för trafik- och infrastruktur, både i närtid och på längre sikt samt att se till både detaljer och övergripande frågor vägs samman till en fungerande helhet. Bidra till att få systemövergripande trafikstrukturer och flödestänkt att fungera hela vägen ner i detaljplaneskedet.
För en effektiv planeringsprocess där aktuella frågor och utmaningar utreds i rätt ordning är det viktigt att få med sig utformnings- och genomförandeperspektivet i ett tidigt skede. I rollen ingår att utgå från dessa perspektiv och därmed sprida kunskap och förståelse till övriga projektorganisationen.
I rollen ingår vidare att att driva genomförandet av kommunens styrdokument och riktlinjer så som kommunens trafikstrategi, översiktsplan med flera. Det vill säga omsätta innehållet i dessa styrande dokument till praktisk hantering i projekten. Att planera för ett hållbart transportsystem är en självklarhet. I arbetet ingår även att besvara remisser och muntliga föredragningar för politiker, medborgare m.fl.
I rollen som projektledare får du möjligheten att driva och leda prioriterade projekt i kommunen och se till att både funktionskrav och ekonomi säkras i projektets hela livscykel, från start till slut med planering, genomförande och sedan överlämning samt uppföljning.
Några stora projekt som pågår inom kommunen nu är Spårväg syd (del i Sverigeförhandlingen), Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn samt Bytespunkt Flemingsberg inklusive planering för en nedsäkning och överdäckning av den statliga vägen 226 samt ny broförbindelse vid Flemingsberg. Vidare pågår arbete med utvecklingsplaner för kommunens utvecklingsområden så som Flemingsberg, Kungens kurva, centrala Huddinge och kommunens andra tätortskärnor.-

Din profil
Vi söker dig som har haft en liknande roll eller på annat sätt erhållit de kunskaper som rollen omfattar. Du har kunskap om kommunal planering, såväl som Trafikverkets och regional transportinfrastrukturplanering. Du bör ha erfarenhet av planeringsprocesser i tidiga skeden, men också förståelse och kunskap om utformningsfrågor samt genomförande och konstruktion. Du bör ha minst några års erfarenhet som trafikplanerare.
Vi ser gärna att du även har vana att projektleda myndighetsöverskridande projekt från planering till genomförande. Du har en civilingenjörsexamen med inriktning mot samhällsbyggande, väg- och vatten eller motsvarande högskoleutbildning med trafikinriktning.

Har du kommunal erfarenhet ser ser vi det som meriterande. Även erfarenhet inom pjojektering samt erfarenhet av arbete med järnvägsplan och vägplan är meriterande. Kommunens stora transportinfrastrukturprojekt byggas oftast i samverkan med andra myndigheter varvid erfarenhet av avtal och förhandling också är positivt.
För att lyckas i rollen som trafikplanerare med inriktning mot utformning och genomförande i tidiga skeden är det viktigt att du som person är initiativtagande och kreativ och samarbetar med andra på ett smidigt och lyhört sätt.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Huddinge kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 augusti 2021
  • Ansök senast: 26 september 2021

Liknande jobb


Trafikplanerare

5 oktober 2021

Trafikplanerare

30 september 2021

Trafikplanerare

29 september 2021

Trafikplanerare

29 september 2021