Expert inom samverkan och ledning

Expert inom samverkan och ledning

Arbetsbeskrivning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vi söker expert inom samverkan och ledning
Enheten för samverkan och ledning samt samordnat stöd står inför en spännande uppgift att vidareutveckla Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar till en ny version anpassad till de utmaningar som möter oss idag.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning har fått stor spridning inom krisberedskapen och utifrån de nya förutsättningarna som råder i och med uppbyggandet av civilt försvar, erfarenheter från större händelser som inträffat och inte minst erfarenheter från pandemin behöver de gemensamma grunderna utvecklas, uppdateras och revideras.

Vi söker dig som vill ta ett särskilt ansvar för att utveckla, uppdatera och revidera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Du kommer att göra det tillsammans med andra på enheten, medarbetare på MSB och andra aktörer.

Arbetsuppgifter
Du kommer att få ett särskilt ansvar för, att tillsammans med andra, utveckla, uppdatera och revidera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

I rollen som Expert inom samverkan och ledning deltar du också i enhetens arbete med att utveckla och stödja arbetet med krisberedskap och civilt försvar i det svenska samhället.

Din kompetensprofil
Vi söker dig med akademisk utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer som likvärdig samt med stor erfarenhet från arbete med samverkan och ledning gällande krisberedskap och/eller civilt försvar. Tidigare erfarenhet från arbete inom eller tillsammans med någon av de berörda aktörerna på lokal, regional eller nationell nivå samt gedigen kunskap om offentlig sektor är ställda krav.

Du besitter god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och arbetar både kreativt och strategiskt. Din specialistkunskap inom området ger dig en trygghet och du är självgående i ditt arbete. Du är motiverad och jobbfokuserad samt söker aktivt utmaningar och ser utvecklingsmöjligheter.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Om enheten för samverkan och ledning samt samordnat stöd
Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar och Enheten för samverkan och ledning samt samordnat stöd. Enhetens uppgift är att inrikta och stödja arbetet med krisberedskap och civilt försvar på lokal och regional nivå. I detta ingår att hålla samman stödet till kommuner och regioner i deras arbete med att öka förmågan att förebygga och hantera extraordinära händelser. I detta ingår också att stödja lokal, regional och nationell nivå med att öka sin förmåga som geografiskt områdesansvarig.

Du kan läsa mer om MSB https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med organisatorisk placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Resor förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Niklas Andrén. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (SacoS), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 5 april 2021, märkt med referensnummer 2021/46.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna-Karin Silverin
0771-240240
Christina Rhodin
010-240 51 20

Sammanfattning

Besöksadress

Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Norra Klaragatan 18
Karlstad, 65181

Liknande jobb


Utredare med projektledarvana

Utredare med projektledarvana

8 april 2021

Handläggare social hållbarhet, tidsbegränsad anställning

Handläggare social hållbarhet, tidsbegränsad anställning

9 april 2021