Fågelforsskolan söker förstelärare  i allmändidaktik - ledning & stimulans

Fågelforsskolan söker förstelärare i allmändidaktik - ledning & stimulans

Arbetsbeskrivning

Fågelforsskolan är en verksamhet i framkant och vi arbetar för att varje elev ska känna framtidstro, känna sig betydelsefulla och ha tilltro till sin egen förmåga.
Som medarbetare kan du förvänta dig ett närvarande ledarskap, handledning, löpande kompetensutveckling och ett stort inflytande och delaktighet i vårt utvecklings- och förändringsarbete.

Fokusområden skolan arbetat med är det inre pedagogiska arbetet, detta då främst genom att skolan sedan flera år har ett fokus kring språkinriktad undervisning samt formativt lärande. Under några läsår har riktad kompetensutveckling handlat om att arbeta med lärandematriser som genomsyrar hela lärandekedjan från planering till bedömning samt arbetat med riktat arbete för att stärka skolans värdegrund. Skolan kommer under innevarande och kommande läsår att fortsätta att utveckla undervisningen genom ämnesdidaktiskt kollegium. Kollegialt lärande är en central del av det fortsatta utvecklingsarbetet. Du kommer att ingå i ett arbetslag och skolan arbetar utifrån modellen med tvålärarskap, vilket innebär att del av tiden finns två lärare vid varje lektionstillfälle.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker förstelärare inom allmändidaktik, som vill vara med och arbeta för en skola i framkant.
Vi söker dig som har mycket goda pedagogiska och didaktiska kunskaper i undervisningen med eleverna och har visat god måluppfyllelse i ditt ämne under flera år. Det innebär att du har god förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever har bästa förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt.
Undervisningen ska locka till lärande vilket innebär att du är duktig på att skapa goda relationer med eleverna. Via undervisningen ska eleverna möta olika metoder där de blir ägare av sitt lärande och vet hur de lär på bästa sätt.

Vi förutsätter att du är en god ledare i klassrummet och arbetar utifrån en tillgänglig lärandemiljö för alla elever samt att du har förmågan att skapa mandat hos kollegor att leda utvecklingsarbete på skolorna i rektorsenheten. Inriktningen på utvecklingsarbetet kan komma att variera utifrån skolans behov.

Förstelärarna i vår kommun har ett tydligt uppdrag:
• Arbetsuppgifter som i huvudsak består av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
• Driva utveckling inom ämnet/uppdraget på skolan och kommunövergripande.
• Kontinuerligt träffa rektor på sin enhet samt verksamhetschefer för planering, uppföljning/analys och utveckling inom ämnet/uppdraget.
• Att driva arbetet att utveckla undervisningen och leda de kommunövergripande ämnesgrupperna.

Tjänsten är placerad vid Fågelforsskolan F-6 i Skillingaryd. På skolan arbetar förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger i en nära samverkan. Du kommer att ingå i ett arbetslag som samverkar tätt med varandra. Du kommer kontinuerligt att träffa rektor med flera på enheten för planering, uppföljning/analys och utveckling inom uppdraget.

KVALIFIKATIONER
Lärare med ämneskompetens för grundskolans tidigare år. Du är legitimerad lärare från och med senast 1 januari 2014 och har minst fyra års väl vitsordat och dokumenterat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.

Vi förutsätter att du har elevernas lärande i fokus och en vilja att vara med och bidra till en ökad måluppfyllelse. Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att skapa en god klassrumsmiljö. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor på skolan. Vidare är du är drivande, engagerad, tar egna initiativ och vill vara med och utveckla verksamheten. Du ska ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
Huvudmannen bedömer även övrigt som särskilt kvalificerat för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via pappersformat. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och förbehåller oss därför rätten att påbörja intervjuarbetet innan ansökningstidens slut. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt.
Ansökningshandlingar returneras ej.

Vaggeryds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför
samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.

Kontaktpersoner på detta företaget

Helena Gustafsson
0370-678504
Lärarförbundet
0370-67 85 24
LR
0370-678000
Helena Gustafsson
0393-678504
Helen Kähr
0370-678264
Liselott Lundell
0370 - 67 85 24
Elisabeth Olofsson-Ljungbergh
0370-6768201
Martin Alkemark
0370-678714
Helena Lundstedt
0393-678711
Rolf Claesson
0393-678752

Sammanfattning

Besöksadress

Bangårdsgatan 2 56821 Skillingaryd
None

Postadress

Box 43
Skillingaryd, 56821

Liknande jobb


Lärare årskurs F-3/1-6

2 mars 2021

Lärare till Tystberga skola

Lärare till Tystberga skola

2 mars 2021

2 mars 2021

Traineeprogrammet – en bättre start på din lärarkarriär

2 mars 2021