Fältförlagd socialsekreterare till Boende och resurs för vuxna, BRV

Fältförlagd socialsekreterare till Boende och resurs för vuxna, BRV

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Resursenheten vid Bromma stadsdelsförvaltning är utförare för behandlande och förebyggande insatser samt arbetsmarknadsinsatser inom barn/ungdom, familj och vuxna.

Enheten ligger under verksamhetsområde Socialtjänst och Fritid som har drygt 75 anställda uppdelat på sex verksamheter. Dessa är; Boende och resurs för vuxna, Bromma boendestöd, Fritid, Långskeppets boende, Resursgruppen samt Västerorts aktivitetscenter. Vardera verksamheten leds av en biträdande enhetschef. På enheten arbetar vi intensivt med utveckling och nytänkande och har stort brukarfokus. Nu söker vi en fältförlagd socialsekreterare till Boende och resurs för vuxna, BRV. Inom verksamheten utförs biståndsbedömda öppenvårdsinsatser för personer från 18 år och uppåt i form av stöd till boende i stadsdelens försöks- och träningslägenheter (FoT), öppenvårdsbehandling enskilt och i grupp gällande beroendeproblematik samt arbetsmarknadsinsatser. Inom verksamheten arbetar boendesamordnare, fältförlagda socialsekreterare, Case managers, behandlingsassistent, Alkohol- och drogterapeuter och Arbetskonsulenter.

Arbetsbeskrivning
Du kommer att ingå i boendegruppen och arbeta på uppdrag av och i samarbete med handläggare på våra beställarenheter i Bromma, främst enheten för vuxna och Relationsvåldsteamet. Arbetet innebär i första hand att stödja våra hyresgäster boende i försöks- och träningslägenheter enligt uppdrag. Utöver detta utför vi även vräkningsförebyggande, uppsökande och motiverande insatser samt stöd till personer med eget boende. Målsättningen med våra insatser är att de boende skall komma vidare till ett eget självständigt boende och att göra en varaktig förändring gällande missbruksproblematik, psykisk ohälsa och andra allvarliga sociala problem. Vi erbjuder även akut tillfälligt boende med stöd i ärenden gällande våld i nära relation. Du ingår i ett team som arbetar med socialkurativa insatser där arbetsuppgifterna är skiftande och utgår från brukarens behov. I varje ärende utses en medarbetare till kontaktperson. Som kontaktperson ansvarar du för att regelbundet dokumentera i journalsystem, upprätta genomförandeplaner, göra uppföljningar, delta i nätverksmöten och föra statistik utifrån uppdraget. I ditt arbete ingår att stödja och motivera till fortsatt nykter- drogfrihet genom motiverande samtal och återfallspreventiva metoder. Du samverkar med kollegor inom verksamheten, inom enheten samt med våra beställarenheter och andra samverkanspartners.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du ska framförallt ha kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med personer som har beroendeproblematik och psykisk ohälsa samt ha ett genuint intresse för motivations och förändringsarbete. Kunskaper i olika evidensbaserade behandlingsmetoder så som Motiverande samtal och Återfallsprevention är meriterande liksom kunskaper inom området våld i nära relation samt vräkningsförebyggande arbete.

För att skapa möjligheter för förändring är det viktigt att involvera fler aktörer, både från det professionella likväl från privata nätverket. Vi ser därför med fördel att du har erfarenhet av nätverksarbete. Du ska ha kunskap om gällande lagstiftning och riktlinjer inom området samt ha kännedom om och gärna ha erfarenhet av arbete med socialtjänstens myndighetsutövning.

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet, Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenhet samt personlig lämplighet. 

Vi erbjuder dig ett omväxlande och spännande arbete i en arbetsgrupp som samverkar med klienten i fokus där du har möjlighet att påverka innehållet i arbetet. Medarbetarna på BRV ges stor möjlighet till delaktighet i verksamhetsplanering, utveckling och uppföljning av verksamheten. Du kommer att samarbeta med övrig personal i verksamheten samt utredande handläggare, stadsdelens budget- och skuldrådgivare, den lokala beroendemottagningen, psykiatrin och andra vårdgivare.

Övrigt
Vi finns i lokaler nära tunnelbana och tvärbana i Alvik. Utöver detta erbjuds friskvårdsbidrag, frisvårdstimme och möjlighet till semesterväxling. Vi erbjuder flexibel arbetstid vilket innebär att du i viss mån kan styra din egen arbetstid. Viss kvällstjänstgöring kan förekomma. Körkort är ett krav. Välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande. Välkommen till oss!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion , funktionsnedsättning eller ålder.Webbplats: www.stockholm.se/bromma/nyheter

Sammanfattning

Liknande jobb


Barn- och ungdomsenheten söker vikarierande socialsekreterare

Barn- och ungdomsenheten söker vikarierande socialsekreterare

12 maj 2021

Socialsekreterare till Försörjningsstödsenhet 3 i Nordost Öster

Socialsekreterare till Försörjningsstödsenhet 3 i Nordost Öster

12 maj 2021

Socialsekreterare Vuxenenheten

Socialsekreterare Vuxenenheten

12 maj 2021