Fältinventerare skog

Fältinventerare skog

Arbetsbeskrivning

Svensk Naturförvaltning AB är ett konsultföretag med verksamhet inom förvaltning och övervakning av förnyelsebara naturresurser (skog, vilt, naturvård m.m.). Företagets affärsidé är att utveckla och genomföra övervaknings- och uppföljningssystem med tillhörande inventeringar, analyser och resultatredovisningar. Vår specialitet är att ta fram kvantitativa tillståndsbeskrivningar av olika djur- och växtsamhällen.
Svensk Naturförvaltning söker fältpersonal med eftergymnasial utbildning till jägmastare, skogsmästare eller biolog och/eller erfarenhet av de arbetsuppgifter som tjänsten omfattar. Fältvana och tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande. Du bör ha god kännedom om skogens ekologi och skötsel samt grundläggande kunskap i stickprovsmetodik. Utöver detta krävs teknisk kompetens för att kunna använda de tekniska hjälpmedel vi använder oss av, exempelvis handdator för navigering och lagring av inventeringsdata. Arbetet kräver körkort, god fysik, vana att röra sig i terräng, förmåga att självständigt utföra inventering i fält samt möjlighet att arbeta i hela landet.
Svensk Naturförvaltning utför årligen flera uppdrag som innefattar fältinventering av flora och fauna, skogstaxering, naturvärdesinventering mm. Under pågående säsong upphandlas och beställs även nya uppdrag vilket kan innebära omfördelning av befintlig personal och rekrytering av nya inventerare för kortare eller längre perioder. Uppdrag utförs i hela landet och som inventerare får man därför vara beredd på en ambulerande tillvaro mellan Skåne och Norrbotten.
Vi söker nu främst fältpersonal för inventering av viltbetesskador i ungskog (Äbin). Inventeringen utförs över hela Sverige och pågår från månadsskiftet mars/april till slutet av juni.
Beroende på uppdragsvolymer inom andra delar av företagets verksamhet kan det bli aktuellt med andra arbetsuppgifter och förlängning av arbetsperioden.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Svensk Naturförvaltning AB
  • 5 platser
  • 11 dagar - upp till 3 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 januari 2022
  • Ansök senast: 28 februari 2022

Liknande jobb


22 april 2024

Doktorand inom molekylärbiologi

19 april 2024

Fältassistent

Fältassistent

15 mars 2024