Fältinventerare skog

Fältinventerare skog

Arbetsbeskrivning

Svensk Naturförvaltning AB är ett konsultföretag med verksamhet inom förvaltning och övervakning av förnyelsebara naturresurser (skog, vilt, naturvård m.m.). Företagets affärsidé är att utveckla och genomföra övervaknings- och uppföljningssystem med tillhörande inventeringar, analyser och resultatredovisningar. Vår specialitet är att ta fram kvantitativa tillståndsbeskrivningar av olika djur- och växtsamhällen.
Svensk Naturförvaltning söker fältpersonal med eftergymnasial utbildning till jägmästare, skogsmästare eller biolog och/eller erfarenhet av de arbetsuppgifter som tjänsten omfattar. Fältvana och tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande. Du bör ha god kännedom om skogens ekologi och skötsel samt grundläggande kunskap i stickprovsmetodik. Utöver detta krävs:
teknisk kompetens för att kunna använda de tekniska hjälpmedel vi använder oss av, exempelvis handdator för navigering och lagring av inventeringsdata
körkort
god fysik och vana att röra sig i terräng
förmåga att självständigt utföra inventering i fält
möjlighet att arbeta och bo på annan ort under längre perioder

Svensk Naturförvaltning utför årligen flera uppdrag som innefattar fältinventering av flora och fauna, skogstaxering, naturvärdesinventering mm. Under pågående säsong upphandlas och beställs även nya uppdrag vilket kan innebära omfördelning av befintlig personal och rekrytering av nya inventerare för kortare eller längre perioder. Uppdrag utförs i hela landet och som inventerare får man därför vara beredd på en ambulerande tillvaro mellan Skåne och Norrbotten.
Inför årets säsong söker vi fältpersonal för inventering av viltbetesskador i ungskog (Äbin), skogstaxering, naturvärdesinventering och plantinventering. Inventeringarna utförs över hela Sverige och fältsäsongen pågår från april till oktober. Det kan finnas möjlighet att arbeta med enstaka eller flera uppdrag under hela eller delar av säsongen. Beroende på uppdragsvolymer inom andra delar av företagets verksamhet kan det bli aktuellt med andra arbetsuppgifter och förlängning av arbetsperioden.
Förutom timlön utgår traktamente, milersättning om man använder egen bil, samt ersättning för hemresor. Arbetsgivaren bekostar logi vid arbete på annan ort. Om du har F-skattsedel kan du välja att arbeta som kontrakterad underentreprenör.
Vi intervjuar och rekryterar personal löpande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Svensk Naturförvaltning AB
  • 5 platser
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 januari 2023
  • Ansök senast: 6 mars 2023

Liknande jobb


7 februari 2024

7 december 2023