Fältpersonal för arbete inom Vatten och fiskeenheten

Fältpersonal för arbete inom Vatten och fiskeenheten

Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

Länsstyrelsen har ett flertal ansvarsområden inom vattenförvaltning, bland andra genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten, tillståndsärenden för yrkesfiske, fisketillsyn samt genomför utredningar och uppdrag för att öka kunskapsläget och följa upp tillståndet för länets fiskbestånd. Vatten- och fiskeenheten strävar efter att uppnå ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra fiskresurser och att utveckla den fiskebaserade turistnäringen. Vi är i dagsläget 23 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Visst vill du jobba med oss under sommaren 2021?

Fiskeutredningsgruppen utför uppdrag åt SLU, arbetar med EU-projekt kopplat till fisk samt jobbar med sakkunniguppdrag. Inom vårt uppdrag bedriver vi ett antal olika projekt med koppling till fiskinventeringar och undersökningar, till exempel elfiske, nätprovfiske och insamling av genprover. Inom dessa arbetsuppgifter söker vi nu en till två medarbetare. Resor och övernattning på annan ort kan förekomma vid några enstaka tillfällen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• förutsättningarna för att orka gå i terräng hela dagar och vada i rinnande vatten
• påbörjat eller har en naturvetenskaplig universitetsutbildning med inriktning mot biologi eller limnologi, alternativt har du en för tjänsten annan relevant utbildning och eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• körkort för personbil.

Det en fördel om du har:
• erfarenhet av elfiske och/eller nätprovfiske
• genomgången utbildning i elfiske och/eller märkning av fisk.

Som person har du god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, tar egna initiativ och kan lösa diverse problem som kan uppstå ute i fält.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 april 2021

Handläggare vattenverksamhet

Handläggare vattenverksamhet

9 april 2021

Handläggare Vattenmiljöenheten

15 februari 2021

Handläggare Vattenmiljöenheten

15 februari 2021