Fältsamordnare, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Fältverksamheten är en del av Individ- och familjeomsorgsförvaltningens verksamheter och är kvalificerat socialt arbete förankrat i systemteori och kunskapsbaserad metodik. Arbetet sker i nära samverkan med förvaltningens och kommunens övriga verksamheter samt föreningsliv och civilsamhälle. Fältverksamheten, som består av fyra fältsamordnare varav en är gruppledare, är samlokaliserad med Lyktans gruppverksamhet.

Fältverksamheten arbetar uppsökande men lika viktiga delar i uppdraget är samordnande och mobiliserande insatser. I praktiken handlar detta om att arbeta med fokus på den selektiva preventionsnivån genom att identifiera riskgrupper, tillse att ungdomar i riskzon uppmärksammas, arbeta med förebyggande åtgärder i samverkan med andra aktörer och tillvara ta de krafter som finns i övriga samhället.

Hos oss på Individ- och familjeomsorgen i Sandvikens kommun har Du goda möjligheter till kompetensutveckling och Du är aktivt med i utvecklingen av verksamheten i enlighet med vårt uppdrag. Vi har regelbunden handledning i grupp.

Du har goda möjligheter att påverka arbetstiderna i och med kommunens förmåner i form av årsarbetstid och semesterväxling.

Övriga förmåner är bland annat:
- friskvård till förmånligt pris
- hälsofrämjande aktiviteter
- extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
- personal- och fritidsföreningen Pulsen

ARBETSUPPGIFTER
Denna tjänst som fältsamordnare kommer ha tonvikten på det praktiska och utåtriktade sociala arbetet. Det betyder att arbetstiden till stor del kommer att spenderas på arenor där man möter ungdomar, vuxna som arbetar med ungdomar och även föräldrar, och då främst att genomföra programmet Machofabriken. Det kräver ett självständigt och flexibelt arbetssätt.

Huvuddragen i fältverksamhetens övriga uppdrag är att:
• Arbeta uppsökande och mobiliserande på ungdomars arenor, företrädesvis på gruppnivå men till viss del även på individnivå. Tillse att ungdomar i utsatthet fångas upp och erbjuds möjligheter till stöd och förändring i samverkan med andra aktörer

• Ha ett nära samarbete med föräldrar, ungdomars övriga nätverk och arbeta motiverande med dessa grupper för att öka ungdomars trygghet och mående

• Initiera och genomföra olika typer av insatser, så som exempelvis nödstopp, orossamtal, hembesök, föräldramöten, nätverksmöten, riktande insatser för utsatta grupper

• Arbeta tillsammans med samhällets befintliga verksamheter för gemensamma insatser kring verksamhetens målgrupp för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer på grupp- och individnivå

• Hålla sig informerad om det aktuella läget kring kommunens ungdomar genom att befinna sig på ungdomars arenor och på fältet, samt att vidareförmedla kunskap till övriga samarbetspartners för utformande av gemensamma strategier och utvecklingsområden utifrån de behov som kommunens ungdomar har


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom, eller har examen från annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig, och som brinner för det sociala arbetets praktiska dimensioner. Du har erfarenhet av socialt arbete med unga och deras familjer från individ- och familjeomsorgens arena. Meriterande är att ha erfarenhet av att arbeta med påverkansprogram så som exempelvis Machofabriken.

Vi söker dig som är en ödmjuk och lösningsorienterad person med helhetsperspektiv. Du är självgående och har mycket god initiativförmåga men är samtidigt en utpräglad lagspelare. Vidare har du god förmåga att skapa tillit och förtroendefulla relationer med ungdomar och deras föräldrar, likväl som goda samarbetsrelationer med professionella och ideella aktörer.
Du har mycket god kännedom om socialtjänstens organisation och uppdrag samt håller dig välinformerad om övriga samhällssystem, för att kunna fungera som bollplank för andra professionella samt bidra med förslag på konstruktiva insatser. Du skall fungera som brobyggare och länk mellan olika verksamheter i kommunen vilket kräver att du är verbal och tillmötesgående i alla sammanhang.

För tjänsten som fältsamordnare måste du trivas med att arbeta uppsökande i ungdomsmiljöer, ofta riktat mot skola och fritidsverksamhet. Tjänsten är företrädesvis förlagd till dagtid men tjänstgöring på obekväma arbetstider ingår och styrs av verksamhetens behov, vilket innebär arbete kväll/helg några gånger per månad.

Stor vikt vid kommer att läggas vid personlig mognad och lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av socialt arbete ett krav.


ÖVRIGT
Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 200 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jan Nilsson
026-24 13 93 alt 026- 24 15 59
Mattias Nyström
026-241060
Marianne Andersson
026/24 18 79 el 24 15 59
Enhetschef/föreståndare Pangea Camilla Nässbjer
026-24 14 58
Bitr föreståndare Linda Eriksson
026-24 02 93
Arbetsplatsombud Gunilla Ahnlén
026-24 14 75
Enhetschef Katarina Gröndahl
026- 24 15 90
VISION Marianne Andersson
026/24 18 79 el 24 15 59
SSR Daniel Mägi
026-24 12 42
Enhetschef Maria Eriksson
026- 24 17 05

Sammanfattning

Besöksadress

81180 Sandviken
None

Postadress

Stadshuset, Odengatan 37
Sandviken, 81180

Liknande jobb


Fältassistent till Södermalm

Fältassistent till Södermalm

11 februari 2021

Fältare

Fältare

5 februari 2021

Fältande socialsekreterare

Fältande socialsekreterare

29 januari 2021