Fältsekreterare till ACT Göteborg

Fältsekreterare till ACT Göteborg

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och skapa en ljusare framtid för de som behöver det mest?
ACT Göteborg är en integrerad verksamhet som sker i samverkan med Socialförvaltning Sydväst och Verksamhet Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi erbjuder vård och stöd enligt den beprövade ACT-modellen. ACT är en metod som syftar till att göra samordnade insatser från flera myndigheter för personer med komplexa behov.

Vi erbjuder en sammanhållen vård och stöd till personer med utökade behov av stödinsatser från både hälso- och sjukvården och kommunen. Våra vård- och stödinsatser är unika och viktiga, då de är anpassade till vår klientgrupp som annars inte får behoven tillgodosedda i det ordinarie utbudet. Vi följer de senaste riktlinjerna enligt samsjuklighetsutredningen.

Ärenden når oss genom egenremisser, remisser från sjukvården eller genom intresseanmälningar från socialtjänsten. Vårt remisshanteringsteam, med representanter från både kommun och sjukvård, gör bedömning om samordnad hjälp från båda huvudmännen är nödvändig innan ärendet kommer till oss.

Vi följer Socialtjänstlagen, insatser sätts in när det finns bistånd och vi dokumenterar enligt socialtjänstens processer. Inom vår verksamhet använder vi en resursgruppsmetod (R-ACT) med fokus på att aktivt söka upp, motivera och bygga relationer med våra klienter. Vi arbetar tillsammans som ett multidisciplinärt team, bestående av sjuksköterskor, läkare, psykologer och arbetsspecialister på IPS. Du kommer att agerar som kommunens representant i nära samarbete med sjukvårdens representant för att erbjuda en helhetslösning som tar hänsyn till varje individs unika behov. Vi ger även möjlighet till individanpassat stöd (IPS) för att hjälpa våra klienter att återgå till arbetslivet om det är en del av deras mål.

Du kommer att erbjudas en varierad arbetsdag där din uppgift kan vara att sammankallar och informerar klientens olika kontakter och nätverk med gemensamt fokus att hjälpa klienten framåt i sitt tillfrisknande. En stor del av arbetet utförs där klienten finns, i form av hembesök hos den enskilde. Där blir din roll att motivera klienten, initiera och stötta vid exempelvis ansökningar för boendestöd, budget- och skuldrådgivning, att skaffa ID-handlingar eller andra moment som den enskilde behöver stöd i att hantera.

Du kommer att utgå från vårt kontor som är beläget vid Järntorget, med goda kommunikationer och ett gott utbud till lunchrestauranger.KVALIFIKATIONER
Grundläggande förutsättning för tjänsten är att har socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För tjänsten behöver du även ha B-körkort och vara trygg med att köra i stadstrafik.

Du som söker behöver ha erfarenhet av arbete med målgruppen, som består av personer med en komplex problematik i form av beroende och psykisk sjukdom i kombination.

Meriterande för tjänsten om du har utbildning inom , R-ACT, MI (motiverande samtal), LAB (lågaffektivt bemötande, ÅP (återfallsprevention).

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare, barn och unga sökes till Uppsala län

Socialsekreterare, barn och unga sökes till Uppsala län

30 november 2023

30 november 2023