Familjebehandlare, 2 tjänster tillsvidare

Familjebehandlare, 2 tjänster tillsvidare

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Familjehuset/Behandlingsenheten arbetar med biståndsbeslutade insatser till familjer med barn och ungdomar (0-20 år).

Arbetet sker efter beslut av handläggande socialsekreterare. Vi erbjuder även stödgrupper för barn med öppen ingång.

Vår verksamhet ligger centralt i Karlstad vid stora torget med närhet till både lokaltrafik och tågstation/länstrafik.

Arbetsuppgifter
På Familjehuset möter vi familjer med olika problematik. En stor del av vårt arbete handlar om att både utforma och genomföra insatser direkt riktade till våra familjer, men också av att samverka runt insatser/stöd från olika huvudmän. Därför är samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga förmågor att ha i vår arbetsgrupp. Vi värdesätter också erfarenhet av att jobba i team, vana av att arbeta i hemmiljö samt att arbeta direkt med barn och unga. Beredskap och visst kvällsarbete förekommer vid behov.

I vårt arbete med familjebehandling använder vi olika metoder och modeller, bl a Marte Meo, MAFI, TMO, RePULSE, FamiljeART, Trappan, Parenting Young Children, Project support, Kriminalitet som livsstil, modell för genomförande av stödgrupper, Signs of Safety och nätverksarbete.

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt med ett familjeteoretiskt perspektiv.

(se vidare http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Familjehuset---behandling/)

Familjehuset har from 1 januari fått resursförstärkning om 2,0 tjänster med två olika inriktningsmål. En tjänst för att starta upp stödgrupper för barn. Vi utökar därför grundbemanningen med 1,0 tjänst familjebehandlare för att frigöra utrymme för detta arbete. Vi har även fått 1,0 tjänst för att förstärka arbetet med ungdomar i en begynnande kriminell bana som riskerar att befästa ett kriminellt beteende.

Observera rekryteringen avser ”familjebehandlare” – förstärkningen för riktad verksamhet kan bli rekryterad av befintlig personal varpå behovet av förstärkning då blir ren familjebehandling.

Kvalifikationer
Socionom eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av familjebehandling, mer omfattande metodutbildningar är meriterande, liksom grundläggande steg 1-utbildning i familjeterapi och stödgruppsledarutbildning med erfarenhet av att leda stödgrupper för barn. Erfarenhet från arbete med ungdomar och begynnande kriminalitet är också meriterande likväl som kunskap och erfarenheter av arbete med barn inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer.
B-körkort, manuell växellåda, är ett krav.

Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen.

Vi kommer påbörja intervjuer under ansökningstiden.

 
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socionomkonsulter till Cura Nord

Socionomkonsulter till Cura Nord

20 maj 2022

Socionomkonsulter till Cura Nord

Socionomkonsulter till Cura Nord

20 maj 2022

Socionomkonsulter till Cura Nord

Socionomkonsulter till Cura Nord

20 maj 2022

Socialsekreterare till funktionsstöd

Socialsekreterare till funktionsstöd

20 maj 2022