Familjebehandlare med särskild inriktning

Arbetsbeskrivning

Stockholms Stad 715 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Resursenheten för barn och ungdomar 0-20 år Familjebehandlare med särskild inriktning sökes till Resursenheten för barn och ungdomar 0-20 år Tills vidare-anställningar med anställning snarast Resursenheten har en systematisk och nätverksinriktad grundsyn där det främsta syftet är att stödja barn, ungdomar och deras familjer till att stärka sina egna resurser.Enheten ar betar flexibelt och med en hög tillgänglighet. Arbetsinnehåll . Arbete på uppdrag från utredningsenheten barn och ungdom . Aktivt arbete för att barn/ungdomar med betydande svårigheter, ska få en fungerande tillvaro utan kriminalitet, droger eller annat socialt nedbrytande beteende.. Nära samverkan med uppdragsgivaren, föräldrar, skola, polis och andra samarbetspartners.. Utveckla effektiva metoder för arbete i öppenvård med barn/ungdomar med komplexa sociala problem. Kontinuerlig handledning ingår i tjänsten.För vidare information se Skarpnäcks webbplats, stockholm.se/skarpnack välj Arbete.Formella kvalifikationer: Socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning samt vidareutbildning, t..ex. systemteori, MI, KBT.Lång erfarenhet av arbete med barn/ungdomar, deras föräldrar och nätverk.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare till Barn och Familj

27 maj 2024