familjebehandlare till stöd och behandling.

Arbetsbeskrivning

social- och arbetsmarknadsnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och kommunal vuxenutbildning. Vi har genomgått en organisatorisk förändring som gör att verksamheten nu har utgångspunkt i ökat brukarperspektiv genom samverkan och helhetssyn.

Inom Verksamhetsområde Stöd och behandling sker merparten av våra behandlings- och förändringsuppdrag via biståndsbeslut från socialsekreterare, men vi gör även insatser som inte kräver beslut från myndighet. Vi är idag inom öppenvården ca 30 medarbetare med olika funktioner och hög kompetens. Inom enheten finns dessutom våra anpassade boenden för personer med behov av stöd och-/eller i kombination med behandlingsinsatser.

Som familjebehandlare inom verksamhetsområde stöd och behandling får Du en viktig roll i att stärka skyddet för barn och möjliggöra positiva förändringar för vuxna i Köpings kommun. Vi erbjuder dig goda möjligheter till kompetensutveckling i en lärande miljö, då vi använder oss av evidensbaserade metoder.
Inom enheten finns tre teamledare, tillgång till handledning och engagerade kollegor.

Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare ansvarar du för stöd- och behandlingsprocessen i enskilda ärenden. Förebyggande insatser ingår i arbetet. Samverkan sker i hög grad med övriga medarbetare i förvaltningen, skola, polis, kultur och fritid, ideella organisationer samt nätverk då våra insatser ges på hemmaplan. Du ansvarar för att insatsen är klar inom tidsramen för jobbet och har dokumentationsskyldighet. Nätverks- och samarbetsmöten förekommer ofta.

Kvalifikationer
För tjänsten som familjebehandlare krävs att du har socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning. Önskvärt är att Du har erfarenhet av och kunskap om behandlingsarbete. De personliga egenskaper vi söker är i första hand egen drivkraft, självständighet och initiativförmåga. Du behöver vara aktiv i ett fortlöpande utvecklingsarbete. Du är en lagspelare med social kompetens och hög grad av ödmjukhet mot både brukare och medarbetare. I den här tjänsten kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.

Kontaktpersoner på detta företaget

rektor Ragnar Larsson
0221-251 02
Rektor Tomas Ekholm
0221-25201
Rektor Gun-Marie Persson
0221-256 99
kommunchef Olle Emanuelsson
073-699 60 10
utvecklingsledare, grundskolan Helen Tångrot
0221-25523
Programrektor Sven-Erik Gustafsson
0221-25445
Programrektor Johanna Gidlund
0221-25491
Utvecklingsledare Yvonne Karlsson
0221-255 04
kostchef Maria Vallgren Eriksson
0221-25492
Facklig representant Kommunal -
0221-253 75

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Köpings kommun Köping
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid Tillsvidare
  • Publicerat: 10 februari 2017

Besöksadress

Nyckelbergsskolan
None

Postadress

Karlbergsskolan
Köping, 73185

Liknande jobb


MST - behandlare till resursenhet i Socialförvaltningen Nordost

MST - behandlare till resursenhet i Socialförvaltningen Nordost

13 april 2021

Vill du vara med och utveckla SIG i Botkyrka kommun?

Vill du vara med och utveckla SIG i Botkyrka kommun?

13 april 2021