Familjehem sökes

Familjehem sökes

Arbetsbeskrivning

I Klippans kommun är vi drygt 1500 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus att finnas till för våra invånare, företagare och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och satsar mot en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. Som en linje i vårt arbete och för en gemensam kultur, arbetar vi efter vår värdegrund Vi i Klippan och inriktningarna "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet".

Och inte minst, vi jobbar i en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi i Klippans kommun fler familjehem till vår verksamhet. Vi söker familjer som vill öppna sitt hem och sitt hjärta under en kortare eller längre tid för att ta emot ett barn eller ungdom som en ny familjemedlem.

Alla barn och unga har rätt att växa upp i en trygg familj. Men många barn och unga i Sverige saknar den tryggheten i sitt hem. Deras föräldrar klarar, på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller av andra skäl, inte av sitt föräldraskap. Dessa barn behöver då finna trygghet på annat sätt och genom en ny familj att lita på.

En familj kan se ut på många sätt och det finns inga krav på att det bara är de traditionella kärnfamiljerna som kan bli familjehem. För oss är det viktigast att du och din familj kan erbjuda en trygg och strukturerad miljö med mycket omtanke, att ni har hjärtat på rätt ställe och vill göra skillnad.

Familjehem tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år där omsorg- och stödbehovet är stort. Som familjehemsförälder går det bra att vara hemma på heltid med barnet eller jobba deltid beroende på hur behovet ser ut i det specifika fallet. Vi tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år där stödbehovet är stort.

Att vara familjehem är intressant, utmanande och mycket givande. Det handlar om att öppna dörrarna till sitt hem, sin familj, sin vardag och att erbjuda trygghet, riktlinjer och regler. Detta innebär givetvis en stor utmaning. Ambitionen att bli familjehem måste delas av samtliga medlemmar i familjen och en samsyn om vad uppdraget innebär är av stor vikt. Det är givetvis så att alla påverkas av att en ny individ flyttar in och blir en del av familjen.

Klippans kommun erbjuder regelbunden handledning och kompetensutveckling.
Ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnader enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner.

KVALIFIKATIONER
Krav på godkänd familjehemsutredning är avgörande för att vara aktuell.
För att klara av en placering krävs att man har lite extra av allt; utrymme, tid och förmåga. För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att få påbörja en familjehemsutredning är bland andra:

• Att ni har kraft, utrymme och känslor över till någon som verkligen behöver det.
• Att ni är 25 år eller äldre.
• Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder eller kronofogdens register.
• Att det finns ett ledigt, möblerat och ombonat sovrum som ni kan erbjuda det placerade barnet, utan att någon i familjen gör avkall på sitt eget sovrum.
• Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.
• Att ni har en stabil inkomst.
• Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst och familjehemssekreterare.
• Att ni behärskar det svenska språket.

ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg.

Sammanfattning

Liknande jobb


Semestervikariat till Boendestöd i Sydväst

Semestervikariat till Boendestöd i Sydväst

1 februari 2021

Vill du göra skillnad?

Vill du göra skillnad?

1 februari 2021