Arbetslivsinstitutet.se

Familjehemssekreterare


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. 100% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2013-09-01 Eller efter överenskommelse.

Angered är en av Göteborgs tio stadsdelsförvaltningar med drygt 3500 anställda. Stadsdelsområdet, med omkring 47 800 invånare, består av en spännande blandning av miljonprogramsområden, småhusbebyggelse och traditionell landsbygd med storslagen natur bara ett stenkast ifrån samhällsservice, kulturutbud och shopping. Angered har en av Göteborgs mest aktiva föreningsliv och här bor människor med ursprung från ett hundratal olika länder, vilket ger området en internationell prägel.
Stadsdelsförvaltningen driver verksamheter inom förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid samt social omsorg för funktionsnedsatta och äldre.

Mer information om stadsdelsförvaltningar i Göteborgs Stad: www.goteborg.se


ARBETSUPPGIFTER
Nyfiken på ett nytt jobb? Nu har vi en fast tjänst ledig på Familjehemsenheten i Angered. Enheten består idag av 11 familjehemssekreterare, 13 barnsekreterare, tre förste socialsekreterare och en enhetschef. Enheten har förstärkts och här finns mycket erfarenhet.

Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete i syfte att öka kvalitén i familjehemsvården. Enheten har egna förstärkta familjehem och har utbildat några familjehemssekreterare i Marte Meo och BoF (barnorienterad famijeterapi). Flera handledningsgrupper är igång och hålls i av våra familjehemsekreterare. Då stadsdelen har en stor del ensamkommande flyktingbarn har vi även tjänster riktade mot den målgruppen. Vi har också ett SkolFam team knutet till oss som arbetar med att stödja våra familjehemsplacerade barns skolutveckling.

Som familjehemssekreterare i Angered arbetar du i nära team med barnsekreterarna på enheten. Tillsammans ansvarar ni för att trygga en god utveckling för våra familjehemsplacerade barn och unga. Familjehemssekreteraren ansvarar även för rekrytering av nya familjehem, handledning och stöd till befintliga familjehem och administration kopplad till familjehemmens ersättningar.KVALIFIKATIONER
Du ska ha socionomexamen och god kunskap vad gäller barns utveckling samt erfarenhet av arbete med barn och familjer. Du behöver ha god samarbetsförmåga men även kunna arbeta självständigt. Stor betydelse fästs vid personlig lämplighet. Kälvestensutbildning är meriterande. Körkort är ett krav.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ewa Wennberg
031 365 26 40
Lillemor Praetorius, Lärarförbundet
031 701 55 08
George Schedin
031 365 24 39
Louise Portinsson
031-365 20 02
Ulla Stålstedt Ghose, Lärarnas Riksförbund
arb. 031 365 24 79 bost. 031 33 11 907
Nils Kaiser, Biträdande rektor
031 365 27 85
Emelie Winghav, Lärarnas Riksförbund

Agneta Lind, Lärarförbundet
031 701 53 90
Sofia Gärdsfors, Enhetschef
031-365 12 10
Jill Levinson, Vision
031 365 12 16
Kjell Jonsson, SSR
031 365 11 81
Peter Klason, Rektor

Terje Adkins, Lärarförbundet

Janne Niklasson,Rektor
031 365 28 27
Anders Eriksson, Lärarförbundet

Elisabeth Cadier, Rektor
031 365 16 06
Karin Lundgren, Rektor
031 365 15 95
Karin Lundgren
365 52 25
Åsa Nilsson, Kommunal
031 365 10 52
Agneta Augustsson, Förskolechef
0725 23 82 13
Peter Klason

Christin Lohne,Enhetschef
031 365 14 38
Lotta Storgård, Kommunal
031 365 10 56, 0707 80 07 49
Israa Maarouf
031-365 23 32
Ulrica Boije, Förskolechef
0707 28 63 80
Helene Thörnqvist
031 365 12 33
Gitte Einarsdotter
031 365 23 07
Jill Levinsson, Vision
031 365 12 16
Angelica Winter, områdeschef Boende - Personligt
031 365 10 59
Anne-Katrine Johnsson, Enhetschef
031 365 23 40
Gladys Yannelli, Kommunal
031 365 10 54
Karolina Pettersson, SACO-SSR
031 368 57 54
Malin Gavin, Rektor
031 365 20 40
Annika Skoog,Områdeschef
031 365 20 98
Charlotte Bokgren, Psykolog
031 365 25 44
Erik Degerman, Psykolog

Hannele Lagebjörk, Förskolechef
031 365 18 20
Eleonore Glender, Lf ombud på arbetsplatsen
031 365 18 28
Hellevi Sandström, Enhetschef
031 365 12 80
Loise Bergmark, Socialsekreterare SSR
031 365 21 46
Gitte Einarsdotter, 1:e socialsekreterare
031 365 23 07
Marianne Sjunnesson, 1:e socialsekrterare
031 365 12 77
Ann-Mari Hultén Wincent, Rektor
031 365 27 17
Ann-Mari Hultén Wincent, Rektor
031 3652717
Anna Kern, Rektor
031-365 16 44, 0725-54 92 36
Hamid Zafar, Biträdande rektor
031 365 16 25
Daniel Hallenrud
0725-879809
Rakhshanda Tehseen
031-3652498
Daniel Hallenrud, Förskolechef
0725 87 98 09
Rakhshanda Tehseen, Förskollärare
031 365 24 98
Johan Skaghammar
031- 365 21 35
Sami Pellikka
031-365 22 40
Jill Levinson, Vision
031- 365 12 16
Geraldine Flores

Johanna Odh
031-3652036
Magnus Carlsson, Rektor
031 365 24 82
Anne Thelin, Arbetsplatsombud, Lärarförbundet

Anne-Marie Eckermark
031-3651805
Agneta Lind, Lärarförbundet
031- 701 53 90
Monica Anderson, Rektor
031 365 25 46
Thomas Kling, Bitr.rektor
031 365 25 72
Jan Eriksson, 1:e socialsekreterare
031 365 22 41
Ata Ala, Rektor
031 365 26 21
Ewa Dahlin, Lärare
031 365 26 35
Marie-Louise Eklund, Förskolechef
031 365 17 45
Susanne Knibestöl, 1:e socialsekreterare
031 365 13 36
Petter Karbin, Enhetschef
031 365 13 22
Barbro Leksjö
031-365 20 11
Bjarne Öhman, Enhetschef
031 365 22 78
Ulrika Gunnarsson
031 365 17 37
Annika Ljungh
031 365 23 47
Maria Karlsson
031 365 24 17
Errmanda Shala

Karin Lundgren
3652552
Henrik Svedberg
010-487 01 12
Eva Barregård
070-514 10 64
Åsa Lind

Marie Herkestam
010-119 62 71
Maria Sahlén
010-486 91 62
Farid Basill
031-365 21 02
Markus Linden, Lärare
0725 75 48 27
Catharina Herou, Rektor
031 365 15 75
Anne-Marie Eckermark, Förskolechef
031 365 18 05
Therese Petersson, Enhetschef
031 365 10 08
Anne Hagebratt, Enhetschef
031 365 27 12
Barbro Leksjö, Socialsekreterare, Vision
031 365 20 11
Ann-Cathrin Billborg, tf enhetschef förskola
031 365 21 05
Thomas Segenstedt, Stadsdelsdirektör
031 365 10 04
Maria Höglund Niklasson, HR-chef
031 365 20 44
Håkan Olsson, Rekryteringskonsult

Torgny Tjärnskog, Skolledarföreningen
031 701 55 03
Anneli Skoglund, Bitr. Rektor
031 365 2882
Agneta Lind, Lärarförbundet
031 701 55 27
Olle Hällqvist, Förskolechef
031 365 29 29
Monica Johansson, Förskollärare
031 365 24 32
Ali Niknejadpour

Johan Skaghammar, Enhetschef
031 365 21 35
Ulrika Gunnarsson, Rektor
031 365 17 37
Anna Kern, Rektor
031 365 16 44, 0725 54 92 36
Evy Almstrand, Enhetschef
031 365 11 70
Hossein Madah, Socialsekreterare
031 365 20 64
Annette Hanner, Enhetschef
031 365 13 40
Barbro Leksjö, Socialsekreterare
031 365 20 11
Rose-Marie Blom, Kommunal
031 365 29 81
Birgitta Stavholm, Saco
0761 13 01 170
Annika Ljungh, Områdeschef
031 365 23 47
Atosa Mehrdadian, Områdeschef
031 365 23 96
Ermanda Shala, Vårdförbundet
0761 18 53 08
Ingvar Johansson, Saco-LSR

Marie Hansson, Förskolechef

Louise Westerlund
031-365 21 85
Susanne Thörn, Föreståndare
031 365 23 00
Karin Beskow, SSR
031 365 12 28
Sabina Islamovic, Rektor
031 365 15 47
Helena Gårdman, Specialpedagog
031 365 15 48
Elle Samuelsson, Områdeschef
031 365 25 25
Inger Larsson B, Förskolechef
031 365 2704
Ulrika Gunnarsson, Förskolechef
031 365 17 37
Christina Tordai, Förskollärare
031 365 16 00
Agneta Lind, Lärarförbundet
031 701 53 90
Marie-Louise Eklund, Förskolechef
031 365 17 45
rektor Rejhan Music
031-3651651
bitr rektor Anna-Kristina Jerlhag
031-3651049
Terje Adkins, Lärarförbundet

Elly Samuelsson, Områdeschef
031 365 25 25
Ata Ala, Rektor
031 365 26 21
Emelie Winghav, Lärarnas Riksförbund

Marina Fallgren, Enhetschef
031 365 13 42
Eva Eckerbrant, Enhetschef
031 365 17 24
Olle Hällqvist, Förskolechef
031 365 29 29
Agneta Lind, Lärarförbundet
031 701 55 27
Gladys Yannelli, Kommunal
031 365 10 54
Linn Hammar, Enhetschef
031 365 28 76
Farid Basill, områdeschef Arbetsmarknad - Syssel
031 365 21 02
Kenneth Pettersson, Enhetschef
031 365 23 84
Marie-Louice Hellström, Enhetschef DV 3
031 365 21 04
Charlotta Axell, Förskolechef
031 365 17 60
Marie-Louise Hron, Enhetschef
031 365 22 18, 0705 81 97 05
Katarina Olvik, Förskolechef
031 365 24 38
Liselott Svedjeland, Rektor
031 365 16 86
Janne Niklasson,Rektor
031 365 28 27
Ingrid Bergström, Lärarnas Riksförbund

Anna Kern, Rektor
031 365 16 44, 0725 54 92 36
Hamid Zafar, Biträdande rektor
031 365 16 25
Anders Lundin, t.f. enhetschef
031 365 12 94
Daniel Hallenrud, Förskolechef

Rakhshanda Tehseen, Förskollärare
031 365 24 98
Karin Alvermalm, Enhetschef
031 365 12 62
Josefine Carlsson, SSR
031 365 11 20
Lena Bengtsson Frandsen, Barnsekreterare
031 365 12 58
Marie Company, Enhetschef
031 365 12 39
Zan Jankovski, Enhetschef
031-365 28 93
Lena Nordblom, Enhetschef
031 365 14 36
Ulrica Boije, Förskolechef
031 365 20 89
Tahir Demirtas, Enhetschef
031 365 12 11
Karin Alvermalm, Enhetschef
031 365 12 62
Christer Emilsson, Familjehemssekreterare
031 365 21 90
Josefine Carlsson, Barnsekreterare
031 365 21 56
Louise Westerlund, Enhetschef
031 365 21 85
Eva Lundqvist, 1:e socialsekreterare
031 365 20 24
Kjell Jonsson, SACO-SSR
031 365 11 81
Louise Portinsson, Rektor F-3
031 365 20 02
Anna Brinkhoff, Områdeschef
031 365 20 55
Sara Lundgren, Enhetschef
031 365 28 92
Kirsten Melin, Samordnare

Monica Anderson, Rektor
031 365 25 46
Thomas Kling, Bitr.rektor
031 365 25 72
Kenneth Larsson, Förskolechef
031 365 27 27
Linda Rohman, Förskollärare
031 365 28 67
Malin Gavin, Rektor
031 365 20 40
Staffan Myrhage, Förskolechef
031 365 27 53
Agneta Augustsson, Förskolechef
0725 23 82 13
Hannele Lagebjörk, Förskolechef
031 365 18 20
Rektor Peter Klason
031 3652516
Marie Hansson, Förskolechef

Ali Niknejadpour, Förskolechef

Marina Fallgren, Enhetschef
031 365 13 42
Marie Company, Enhetschef
031 365 12 39
Maria Karlsson, Enhetschef
031 365 24 17
Errmanda Shala, Facklig företrädare för Vårdförb

Sabina Islamovic, Rektor
031 365 15 47
Helena Gårdman, Specialpedagog
031 365 15 48
Magnus Carlsson, Rektor
031 365 24 82
Birgitta Persson, Specialpedagog
031 365 24 51
Rektor Liselott Svedjeland
031-3651686
Ulrica Boije, Förskolechef
0707 28 63 80
Arne Wiik, sektorschef Individ- och familjeomsor
031-365 10 99
Vision Jill Levinsson
031-365 12 16
Annika Ljungh, Områdeschef
031 365 23 47
Specialpedagog Birgitta Persson
031-3652451
Monica Anderberg, soc.sekr, SACO
031-365 13 23, 0707 856 666
Förskolechef Ulrika Gunnarsson
031 365 17 37
Förskollärare Sture Lidfeldt
031 365 17 29
t.f. ekonomichef Mats Ottoson
070 764 17 10
Maria Reinholdsson, områdeschef Bistånd/Service
031 365 27 36
Elisabeth Cadier, Rektor
031 365 16 06
Hellevi Sandström, Enhetschef
031 365 12 80
Lennart Bertilsson, Rektor
031 365 28 22
Lennart Bertilsson, Rektor
031 365 28 22
Lena Bengtsson Frandsen, TF 1:e socialsekr
031 365 12 58
Ewa Wennberg, Förskolechef
031 365 26 40
Zekiye Erdis- Lövstrand, Specialpedagog
031 365 10 19
George Schedin, Rektor 4-9
031 365 24 39
Ulrica Gustafson, Förskolechef
031 365 27 03
Peter Carlsson, Kanslichef

Annika Jarnevall, SSR
031 365 12 85
Gunnar Ekstedt, Rektor
031 365 28 95
Aneta Barsenfeldt
031 365 25 64
Staffan Myrhage, Förskolechef
031 365 27 53
Daniel Hallenrud, Förskolechef

Ewa Gustavsson, Lärarförbundet
031 701 55 05
Leif Alvarson, Biträdande rektor

Peter Klason, Rektor
031 365 25 06
Joseph Hylander, Enhetschef

Rektor Nils Kaiser
031-365 27 85
Rigmor Persson, Vision

Förskolärare Cristina Tordai
031 3651600
Anna-Karin Brask, Planerare/metodutvecklare

Gabrielle Lund, Vårdförbundet

Ermanda Shala, Vårdförbundet

Mattias Lundqvist, Chef bemanningsenheten
031 365 20 05
Jill Levinson, Vision
031 365 12 16
Alexandra Wassenius, Barnsekreterare
031 365 22 26
Thomas Segenstedt, Stadsdelsdirektör
031 365 10 04
Maria Höglund Niklasson, HR-chef
031 365 20 44
Håkan Kronholm, Områdeschef
0703 66 51 81
Torgny Tjärnskog, Skolledarföreningen
031 701 55 03
Ulf Dahlqvist, SACO/Sveriges Skolledarförbund
031 368 57 59
Liselott Svedjeland, Rektor Tretjärnsskolan
031 365 16 86
Johanna Odh, Enhetschef
031 365 23 84
Margareta Peczenick, Metodutvecklare
031 365 23 97
Susanne Knibestöl, 1:e socialsekreterare
031 365 13 36
Petter Karbin, Enhetschef
031 365 13 22
Nils Kaiser, Rektor
031 365 27 85
Ann-Britt Nilsson, Områdeschef Norra Angered
031 365 20 99
Kjell Jonsson, SSR
031 365 11 81
Helen Haverstedt, Förskollärare
365 29 15
Anders Haglöf, Enhetschef
031 365 14 15
Enhetschef Anna Gül Ogbeide
031 365 13 11
Anna Gül Ogbeide, Enhetschef
031 365 13 11
Maja Ohlsson, SACO- JUSEK
031 365 20 96
Områdeschef Anna Brinkhoff
031-365 20 55
Ulrika Bersell, Kommunombud Akademikerförbundet
031 368 57 51
Kristina Hörnberg, specialpedagog
031 365 10 98
Maria Adolfsson, leg psykolog
031-365 16 72
Anette Tengby, Psykologförbundet

Karin Andersson, Förskollärare
031 365 28 74
Adnana Dulancic, Förskollärare
031 365 28 73
Khalil Sendi, Enhetschef
031 3651398
Ingela Sjögestam, Administratör/ hemtjänst
031 365 14 18
Karin Hedin, Förskolechef
031 365 27 51
Jenny Multanen, Förskollärare/Lärarförbundet
031 365 27 40
Eleonore Glender, Lf ombud på arbetsplatsen
031 365 18 28
Carin Ylitalo, 1:e socialsekreterare
031 365 10 00
Vibeke Ekström, 1:e socialsekreterare
031 365 10 00
Daniel Hallenrud, Förskolechef
0725 87 98 09
Jenny Ragerstam, Förskollärare
031 365 25 27
Rejhan Music, Rektor
031 365 16 51
Rektor Rejhan Music
031 365 16 06
Gun Nyman Vallgren, Vik. enhetschef
031 365 13 99
Anna Ström, Lokal ombudsman FSA och kommunombud
031 368 57 57
Agneta Augustsson, Förskolechef
031 365 10 21
Jan Eriksson, 1:e socialsekreterare
031 365 22 51
Anna-Karin Brask, Planerare/metodutvecklare

Maria Karlsson, Enhetschef
031 365 24 17
Louise Westerlund, Enhetschef
031 365 21 85
Atosa Mehrdadian,Områdeschef
031 365 23 96
Ulrika Gunnarsson, Förskolechef
031 365 17 37
Päivi Ahlberg, Förskollärare
031 365 10 30
Karin Lundgren, Rektor
031 365 15 95
Anette Tengby, Psykologförbundet

Marie Hansson, Förskolechef
031 365 26 66
Staffan Erro, Gruppledare Drift

Birgitta Stavholm, Saco
0761 13 01 170
Sara Lundgren, Enhetschef

Sammy Lindfors, Samordnare
031 365 26 79
Päivi Lindberg, Biträdande rektor
031 365 26 31
Helen Haverstedt, Förskollärare
031 365 29 15
Nina Holtne, Förskollärare
031 365 29 11
Bjarne Öhman, Enhetschef
031 365 22 78
Rejhan Music, Rektor
031 365 16 06
Arne Wiik, sektorschef Individ- och familjeomsor
031 365 10 99
Carina Johansson,Förskollärare
031-365 18 55
Joseph Hylander, Enhetschef
031 365 13 09
Ronak Larsson, Förstelärare Tretjärnsskolan

Ali Niknejad Pour, Rektor
031 365 15 30
Anneli Skoglund, Bitr. Rektor
031 365 2882
Anna-Kristina Jerlhag, TF rektor
031 365 10 49
chefsrekryteringskonsult Eva Bergvall
031-368 04 56
Peter Klason, Rektor
031 365 25 16
Marie Svärd, T.f. rektor
031 365 28 22
Johan Skaghammar, Enhetschef
031 365 21 35
Anette Lundberg, Case manager
031 365 41 61
Enhetschef Christin Lohne
031- 365 23 91
Planerare Israa Maroouf
031-365 23 90
Rickard Ernebäck, Sektorchef Utbildning
031 365 24 42
Christin Lohne,Enhetschef
031 365 23 91
Israa Maarouf, Planerare
031 365 23 90
George Schedin, Rektor Bergums skola 4-9
031 365 24 39
Magnus Carlsson, Rektor Gunnilseskolan F-6
031 365 24 82
Louise Portinsson, Rektor F-3
031 365 29 02
Johanna Odh, Enhetschef daglig verksamhet
031 365 23 84
Ann-Britt Nilsson, områdeschef Norra Angered
031-365 20 99, 070-525 89 56
Hamid Zafar, Tf. rektor
031 365 16 25
Utvecklingschef Babbs Edberg
031-365 13 85
Anna-Kristina Jerlhag, Rektor
031 365 10 49
Mattias Wiktorson, Biträdande rektor

Marianne Sjunnesson, Biträdande enhetschef
031 365 12 77
Sofia Löndén, Barnsekreterare
031 365 12 29
Rektor Karin Lundgren
031 365 25 52
Enhetschef Helena Nyhus
031-3652017
Rafael Ala-Kojola, Stödpedagog
031 365 10 03
Angelica Winter, Områdeschef Boende - Personligt
031 365 10 59
Anders Hedborg, Områdeschef
031 365 27 24
Seija Jahorinta, Rektor
031 365 28 22
Ann-Cathrin Billborg, Förskolechef
031 365 21 05, 0703 41 56 50
Ata Ala, Rektor
031 365 26 21, 0705 14 10 55
Päivi Lindberg, Biträdande rektor
031 365 26 31, 0703 58 03 82
Rejhan Music, Rektor
031 365 16 06, 0707 800 884
Helena Ståhl, Enhetschef
031 365 14 37
Malin Gavin, Rektor
031 365 20 40, 0722 04 89 66
Rekryterare Jenny Olsson
031-3651001
Ulrica Gustafson, Förskolechef
031 365 27 03, 0702 66 44 46
Sami Pellikka, Fältassistent
031 365 22 40
Sabina Islamovic, Rektor
031 365 15 47, 0702 20 40 99
Hamid Zafar, Tf. rektor
031 365 16 25, 0725 39 02 38
Anna Nestor, Rektor
031 365 17 27
Catharina Herou, Rektor
031 365 15 75, 0703 77 98 78
Hasse Ohlson, Sektorschef Kultur o Fritid
031-365 27 05
Jenny Olsson, Rekryterare
031 365 10 01
Maria Ljung, Enhetschef
031-365 13 87
Martin Williams, Tf enhetschef
031 365 12 88
Carin Ylitalo, 1:e socialsekreterare
031 365 10 00
Anders Bolin, Rekryteringskonsult Chefspoolen
0732508805
Marina Fallgren, Enhetschef
031-365 13 42
Anna-Marja Larsson, Enhetschef
031 365 13 34
Håkan Kronholm, områdeschef Sydöstra Angered
031-365 14 70, 0703-66 51 81
Susanne Thörn, Enhetschef
031 365 12 62, 0707 80 07 78
Ida Cicola, Barnsekreterare
031 365 12 33
Anders Hedborg, Chef för administration och utve
031 365 27 24
Tuula Bengtsson, Enhetschef
031 36622 78, 0703 244566
Maria Karlsson, Enhetschef
031 365 24 17, 0736 65 10 04
Catarina Axell, Förstelärare Fritidshem
076-1274762
Louise Westerlund, Enhetschef
031 365 21 85, 0707 80 23 46
Åsa Andersson, Socialsekreterare
031 365 21 77
Karin Lundgren, Rektor
031-3652552
Anna Brinkhoff, Kvalitets- och utvecklingschef
031-365 20 55
Atosa Mehrdadian, Områdeschef
031-365 23 96
Anders Haglöf, Enhetschef
031-365 14 15
Ali Niknejadpour, Förskolechef
031 365 12 36, 0702 92 61 59
Heléne Lindblom Artfors, Förskolechef
031 365 29 39
Anna Nestor, Rektor
031 365 27 17
Anna Gül, Enhetschef
031-3651311
Elin Chorzynski, tf. förskolechef
072-557 51 89
Olle Hällqvist, Förskolechef
031-365 29 29
Linda Wettergren alt. Sofia Andreasson, Barnsköt
031-3652496
Lotta Solinas, Barnskötare (Fsk Västergärde 12)
031-3652493
Maria Ljung, Enhetschef
031 365 13 87
Solveig Ekblad, Enhetschef DV
031 365 23 84
Joseph Hylander, Enhetschef DV
031- 365 13 54
Johan Greppe, områdeschef Norra Angered sektor u
031 365 20 99
George Schedin, Rektor Bergums skola 4-9
031 365 24 39
Karin Almqvist, Förstelärare
072-5011909
Helen Smith, Områdeschef IFO-FH
031 365 27 36
Sofie Brolin, Verksamhetsutvecklare
031 365 10 13
Processledare Kajsa Wallin
031-3652732
Seija Jokiranta, Rektor F-3

Martin Williams, Enhetschef
031 365 12 88
Magid Safavi, 1:e socialsekreterare
031-365 11 60
Enhetschef Sheila Kalami-Kazeroni
031-3651327
Pernilla Martinsson, Förskolechef
031-3652703
Camilla Haglund, Specialpedagog och bitr. rektor
0725-851574
Sandra Gustafsson, Förskolechef
031-365 18 20
Nina Lundahl, Rektor
031 - 365 25 16
Sabina Islamovic, Rektor
031 365 15 47, 0702 20 40 99
Gunilla Annerljung, specialpedagog
0313651548
Enhetschef Susanne Thörn
031-3651262
1:e socialsekreterare Pia Svensson
031-3652305
Anette Hanner, TF Områdeschef IFO/Funktionshinde
031-365 13 40
Anna Gül, Enhetschef
031-365 13 11
Maria Norrman, Stödpedagog
0702789996
Seija Jokiranta, Rektor F-3
031-3652822
Birgitta Persson, Biträdande rektor
031 365 24 51
Åsa Olander, Medicinskt Lednings Ansvarig Skolsk
031 3654040
Sara Lundgren, Enhetschef
031-3652892
Processledare, Kajsa Wallin, vid ev frågor fr om 23/7
031-3652732,
Tuula Bengtsson, Enhetschef
031 365 22 78, 0703 244566
Elisabet Söderström Jones, Bitr.rektor

Michael Millard, Biträdande rektor

Enhetschef Cihan Akdogan
031 365 11 31
Adminsitratör Helene Carreman
031 365 14 62
Kvalitets och utvecklingschef Anna Brinkhoff
031-365 20 55
Administratör Ingela Sjögestam
031-365 14 18
Gunnar Ekstedt, Rektor
031 365 28 95, 0707 65 26 48
Anna Eriksson, Enhetschef
031-365 11 03
Elin Chorzynski, tf. förskolechef
072-557 51 89
Khalil Sendi, Enhetschef
031 3652095
Irinas Gustavsson, Planerare
0722321789
Elin Chorzynski, TF Förskolechef
0725575189
Atosa Jakobsson, Områdeschef utförare Äldreomsor
031-365 23 96
Christina Malmgren, Kvalitetsutvecklare
031-365 10 81
Maria Lundkvist, Enhetschef
031-365 10 67
Eritrea Bairu, Enhetschef
031-365 13 98
Helene Carreman, Administratör
031-365 14 62
Sara Lundgren, Enhetschef
031-365 28 92
Cecilia Hellström, Samordnare
031-365 10 45
Marie Jonasson, Enhetschef
031-3651383, 0725-541479
Birgitta Lingegård, Enhetschef
031-365 11 47

Ansök

Sista ansökningsdatum: 28 July 2013
Ange referens: 218/13
Övrigt: För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Göteborgs stad, SDF Angered

Besöksadress

Köpmansgsatan 20 GÖTEBORG
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb


Ekengruppen Uppsala AB 3 October 2016 Familjehem sökes!
Sigtuna kommun, Indi.. 8 June 2016 Socionom till Familjehemsenheten!
Hudiksvalls kommun S.. 3 December 2013 Familjehemssekreterare