FAMILJERÄTTSSEKRETERARE

Arbetsbeskrivning

VÄRMDÖ SOCIALFÖRVALTNING, individ- och familjeomsorgsavdelningen söker SOCIALSEKRETERARE till FAMILJERÄTTSGRUPPEN Tillsvidareanställning, heltid En av våra arbetskamrater slutar och flyttar till Skåne.Därför söker vi en ny medarbetare omgående.Familjerättsgruppen består av 3,5 tjänster fördelade på 4 personer.I arbetsuppgifterna ingår bl a att genomföra samarbetssamtal och utföra utredningar enligt föräldrabalken och socialtjänstlagen.Utredningarna gäller oftast faderskap, vårdnad-, boende- och umgängesfrågor och adoptioner.Vi lägger stor vikt vid Din personliga lämplighet och Din möjlighet att bidra till ett gott verksamhetsklimat.Du ska ha lätt för att uttrycka Dig i tal och skrift.Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökanden.Idag består arbetsstyrkan på avdelningen endast till en tredjedel av män.Värmdö kommun är en snabbt expanderande skärgårdskommun med ca 35.000 invånare och en ung befolkning.På vår avdelning arbetar för närvarande 30 socialsekreterare uppdelade på sex specialiserade grupper; familj-, mottagning-, vuxen-, ungdom-, familjevård- och familjerättsgrupp.Avdelningens arbete är framsynt och genomsyras av ett systemteoretiskt förhållningssätt.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010