Fastighetstekniker

Fastighetstekniker

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.

Teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning förvaltar regionens byggnadsbestånd som omfattar sjukhus, skolor, förskolor, administrativa lokaler mm. Vår huvudsakliga uppgift är att se till att regionens förvaltningar och externa kunder har ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad.

Fastighetsservice Sjukvård ansvarar för drift-, tillsyn och skötsel av delar av det regionala byggnadsbeståndet såsom Lasarettet, Korpen, Kongresshallen m fl.
Enheten utför även mindre förändringsarbeten inom bygg-, el-, och VVS. Sköter också andra förvaltningsuppdrag samt reparationer av viss sjukvårdsutrustning (t.ex. spol- och diskdesinfektorer).

Vi söker nu en Fastighetstekniker för placering på Lasarettet.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i en självgående och väl fungerande grupp av ca: 8st tekniker med olika fastighetstekniska specialområden som tillsammans arbetar med drift, tillsyn, skötsel, underhåll, reparationer samt viss nyinstallation.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera från dag till dag och du kommer att jobba med alla möjliga fastighetstekniska uppgifter som förekommer samt lösa de felanmälningar och beställningar från verksamheten som rullar in under dagen.

Området innefattar tekniskt komplicerade fastighetstekniska anläggningar specifika för sjukhus som ställer höga krav på kvalitet och robust fastighetsdrift utan avbrott. Detta sköts mot högintensiv sjukhusverksamhet med höga krav på snabba insatser.

Du har daglig kontakt med både personal och patienter på området vilket ställer krav på dig att ha en god social förmåga, vara serviceinriktad och hantera de förekommande arbetsuppgifterna och situationerna på ett lösningsinriktat och professionellt sätt.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker:

• Har dokumenterad erfarenhet av ovan beskrivna eller liknande arbetsuppgifter.
• Har god datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt.
• Behärskar svenska språket mycket väl, både i tal och skrift.
• Har B-körkort.
• Har hemadress inom 30 minuters radie från Visby lasarett då beredskapsarbete kan komma att ingå i tjänsten.

Vi ser det som meriterande om du har kompetens av reparationer inom kyl-, storkök- disk-, tvätt och städmaskiner och/eller annan specialkompetens inom fastighetsteknikområdet.

Vi gör löpande urval och intervjuer.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Göran Thomasson
0498-268489
Enhetschef Göran Thomasson
0498 – 26 84 89
Enhetschef Göran Thomasson
0498-26 84 89
Enhetschef, Fastighetsservice Sjukvården Göran Thomasson
0498-268489
Enhetschef fastighetsservice Sjukvården Göran Thomasson
0498-26 84 89

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


Ledigt jobb som Fastighetstekniker i Göteborg

Ledigt jobb som Fastighetstekniker i Göteborg

13 september 2021

Fastighetstekniker - Norra Göteborg

Fastighetstekniker - Norra Göteborg

13 september 2021

13 september 2021