Finans- och koncernredovisningschef

Finans- och koncernredovisningschef

Arbetsbeskrivning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen finans- och koncernredovisning är en del av Område Planering, uppföljning, analys och ekonomi som ansvarar för att leda och samordna Göteborgs Stads strategiska planering och uppföljning av denna. Området ansvarar för utövande av uppsiktsplikt över stadens verksamheter.

Vi söker nu en finans- och koncernredovisningschef
Finans- och koncernredovisningschefen har det övergripande ansvaret för att säkerställa och leverera god styrinformation om redovisning och finansiell ställning i kommunkoncernen och att säkerställa betalningsförmågan samt trygga tillgången på kapital. All extern upplåning i koncernen samordnas genom koncernbanken. Det innebär att kommunen står för kreditanskaffning till såväl kommunen som koncernens bolag. Den samlade låneskulden uppgick vid senaste årsskiftet till 50,0 miljarder kronor. Upplåningen sker genom flera olika finansieringskällor, varav cirka 70 procent på kapitalmarknaden via emissioner av obligationer och certifikat.

I uppdraget ingår att ansvara för:
• stadens gemensamma finans- och redovisningsprocesser
• stadens finansiella samordning i koncernbanken
• stadens samlade medelsförvaltning och finansiella tjänster
• redovisning av stadens/koncernens ekonomiska ställning och aktivt bidra med analys i uppföljning
• redovisning och underlag för utveckling och uppföljning av stadens/koncernens samlade investerings- och exploateringsprocess kopplat till kapitalbehov
• stadens/koncernens upplåningsstrategi och den finansiella infrastrukturen
• utveckla stadens gemensamma principer för extern redovisning
• kapitalförvaltningen för stiftelser med anknuten förvaltning

Avdelningen finans och koncernredovisning har elva medarbetare och du kommer vara direkt underställd ekonomidirektör och ingår i ledningsgrupp för Området Planering, uppföljning, analys och ekonomi där du aktivt deltar i hela områdets utveckling.

Som chef och ledare står du för ett ledarskap som präglas av respekt, lyhördhet och intresse för dina medarbetare och inspirerar till lärande, utveckling och förändring. Du är skicklig på att kommunicera och utveckla arbetsorganisationen och ger medarbetarna en bra återkoppling på uppdraget. Som chef på stadsledningskontoret är du en aktiv part i kontorets gemensamma utveckling och leverans till kommunstyrelsen utifrån de krav som ställs på kontoret. Det innebär att du förväntas delta i utvecklings- och utredningsarbete som ingår i kontorets gemensamma utmaningar.

KVALIFIKATIONER
Du företräder Göteborgs Stad och sätter in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och fattar beslut baserade på analys och orsakssamband. Du har god kunskap om de lagar, avtal, policyer och andra styrande dokument som omfattar vår verksamhet.

Du har högskoleutbildning och erfarenhet som chef inom området och då företrädesvis i en större organisation. I denna tjänst krävs även goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Som person är du:
• Drivande och genomför det som behövs för att uppfylla mål och skapa resultat inom snäva tidsramar
• Samarbetsinriktad för att skapa resultat för helheten
• Tydlig och kan engagera dina medarbetare för att nå uppsatta mål
• Analytisk och genomför fattade beslut

Vi kommer i denna rekrytering använda oss av tester samt assessment center som hjälp i urvalet. Assessment center dagar kommer att genomföras 29 juni alternativt 1 juli

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Chief Financial & Administration Officer - CFAO

27 juli 2021

1 juli 2021

Finance Manager till Easit

Finance Manager till Easit

20 juli 2021

CFO Division Metrology - Sandvik Manufacturing Solutions

CFO Division Metrology - Sandvik Manufacturing Solutions

19 juli 2021